17 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۰:۰۳:۱۰
کد مطلب:  929204
آگهی مزایده عمومی املاک آموزش و پرورش فارس با کاربری مسکونی ، تجاری

آگهی مزایده عمومی املاک آموزش و پرورش فارس با کاربری مسکونی ، تجاری

آگهی مزایده شماره  6/98

  اداره کل آموزش و پرورش فارس به استناد مصوبه جلسه یکصد و سی ام شورای آموزش و پرورش استان فارس و کار گروه فروش املاک استان در نظر دارد املاک ذیل را با کاربری مسکونی ،  تجاری  و سایر از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran)( و با شماره سیستمی 52098003679000001    به صورت الکترونیکی  به فروش برساند  .

زمان انتشار در سایت : ساعت 7 روز  چهار شنبه مورخ 3 مهر 98                                مهلت دریافت اسناد مزایده :  ساعت 9 روز   دو شنبه مورخ   15 مهر 98

تاریخ بازدید : از تاریخ درج آگهی تا آخرین روز ارسال پیشنهاد قیمت                    آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 10روز  دو  شنبه 15 مهر 98

زمان بازگشایی : ساعت 11 روز   دوشنبه 15 مهر 98                      زمان اعلام به برنده : 16 مهر 98

تضمین شرکت در مزایده  : تضمین شرکت در مزایده بر اساس جدول ذیل و  به صورت ضمانت نامه بانکی صادره از بانک های معتبر دولتی در وجه مزایده گزار بوده و مدت اعتبار آن از تاریخ صدور 3 ماه و قابل تمدید باشد .یا مبلغ تضمین را به شماره حساب  25581   بانک ملی شعب سراسر کشور به نام تمرکزوجوه  سپرده آموزش و پرورش و شماره شبا  IR960100004058031207625581 واریز نمایند .

 برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیرمی باشد.کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات ،شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد .

پرداخت هزینه درج آگهی در روز نامه وکارمزد سامانه و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری  به عهده برنده مزایده می باشد .

 

روابط عمومی اداره کل  آموزش و پرورش استان فارس

به اشتراک بگذارید :