15 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۰:۵۶:۰۰
کد مطلب:  928591
حمیدی مشاور وزیردر وبینار کشوری سرگروه های مدیران مدارس دوره دوم متوسطه نظری:
مدرسه محوری به دنبال هویت بخشی به مدرسه و نزدیک کردن محل تصمیم گیری به محل اجراست

در وبینار کشوری سرگروه مدیران دوره دوم متوسطه نظری ،حمیدی مشاور وزیر در ستاد نظام راهبری مدرسه محوری و سلطانیان مدیرکل دفتر دوره دوم متوسطه نظری مسائل و موانع و راه کارهای موجود برای اجرای سیاست مدرسه محوری را تبیین و بر اجرای دقیق و درست نظام راهبری مدرسه محوری که سبب ایجاد فرهنگ پاسخگویی در رده های مختلف می شود تاکید کردند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ,نشست  سر گروه های مدیران مدارس دوره دوم متوسطه نظری کشور با تلاش دبیرخانه کشوری  مستقر در سمنان و حضور حمیدی  مشاور وزیر در ستاد نظام راهبری مدرسه محوری ، سلطانیان مدیر کل دفتر دوره دوم متوسطه نظری وزارت متبوع ، سرگروه های مدیران مدارس در مناطق ،پانته آ درّی معاون آموزش متوسطه شهر تهران ،سعید جهانشاهی رییس اداره دوره دوم متوسطه  نظری  به صورت وبینار (نشست مبتنی بر وب) برگزار شد.

در این نشست  حمیدی  مشاوروزیر در ستاد اجرای نظام راهبری مدرسه محوری  برکاهش تمرکز و توسعه مشارکت ذی نفعان برای ارتقا کیفیت آموزشی  و حرکت به سوی تفکر خلاقانه و پویا  تاکید و عنوان کرد:مدیر مدرسه می تواند با استفاده از آیین نامه اجرایی در راستای سیاست مدرسه محوری عمل کند اجرای متمرکز امور را منوط به وجود نیروی انسانی قوی دانست. 

حمیدی اشاره کرد در رفع کمبود نیروی انسانی ، حرکت  با شیب ملایم با استفاده از ظرفیت های موجود در آیین نامه ها و مقررات  انجام می شود. وی گفت : در رویکرد مدرسه محوری به دنبال تجدید ساختار تصمیم گیری آموزش و پرورش در جهت کاهش تمرکز و تفویض اختیار به مدیر مدرسه هستیم  به نحوی که بتوانیم تصمیم گیری و تصمیم سازی را به مدرسه ببریم و  برای رفع کمبودها باید اجازه دهیم هر مدرسه  با استفاده از ظرفیت های قانونی برای خود تصمیم گیری کند. مهم ترین کار مدیر مدرسه صیانت از اجرای برنامه درسی ملی است و استفاده مناسب از موقعیت های یادگیری سبب تقویت این امر می شود.

حمیدی در ادامه نشست به تشریح شش برنامه  مشخص شده در گام اول اجرای نظام راهبری مدرسه محوری پرداخت و گفت: در گام دوم اجرای نظام راهبری مدرسه محوری  اجازه داده شود که هرمدرسه با خودش مقایسه شود .

او اظهار داشت : در انتخاب و  انتصاب مدیران بر اساس ضوابط مشخص شده،  باید مدیر با دانش خوب را انتخاب کنیم و توانمندی های علمی او  رامورد بررسی قرار دهیم. او اعلام کرد  برای سال جدید تحصیلی برنامه انتصاب مدیران  از آذر ماه آغاز می شود که  مدیران مناطق فرصت شناسایی افراد مناسب  برای مدیریت مدرسه  را داشته باشند و با ترغیب آنها به شرکت در آزمون  مشکلی که سال 98-97  وجود داشت و آن عدم شرکت افرد دارای قابلیت مدیریت در آزمون بود رفع شود. هم چنین از تقویت  آزمون نگرشی، دانشی و مهارتی مدیران و  بازنگری  آن خبر داد .

حمیدی خواسته اصلی نظام راهبری مدرسه محوری را  این گونه توصیف کردکه  اختیار لازم در زمینه منابع مالی ، آموزشی و پرورشی و نیروی انسانی در سطح مدرسه برای مدیر فراهم شودو مدیر بداند که می تواند با استفاده از شوراهای مدرسه فرصت های جدید تربیتی وآموزشی را رقم بزند.

سپس سلطانیان مدیر کل دفتر دوره دوم متوسطه نظری ضمن تشکر از حضور حداکثری مدیران  اظهارداشت : مدرسه محوری در درون مدرسه محقق می شود .سیاست مدرسه محوری مهم ترین و اثر گذارترین راهبرد کیفیت بخشی است که اجرای دقیق آن سبب ایجاد فرهنگ پاسخگویی در رده های مختلف می شود.درمدارس مبتنی بر مدرسه محوری  رسالت و اهداف مدرسه روشن و واضح است ومدرسه  فرهنگ سازمانی ، مشارکت پذیری(  مشارکت یعنی مشارکت همه عوامل اداری ، آموزشی ، دانش آموز و اولیاء ) و تعهد سازمانی دارد

وی عنوان داشت : در راهکار 2-13 سند تحول هم بر این نکته تاکید شده است که اختیارات و قدرت تصمیم گیری به تدریج از ادارات به سمت مدرسه و از مدرسه به سمت شوراها و ارکان مدرسه هدایت شود.

سلطانیان گفت : مدرسه محوری به دنبال هویت بخشی به مدرسه است و یکی ازسیاست ها نزدیک کردن محل تصمیم گیری به محل اجراست  او پیامدهای مدرسه محوری را 1- افزایش کارایی در استفاده از منابع و امکانات و نیروی انسانی و استفاده از حداقل منابع  به بهترین شکل ممکن 2- توسعه حرفه ای کارکنان 3- اصلاحات در نظام برنامه ریزی مدرسه 4- افزایش تعهد جامعه  دانست و 9 مورد از مسائل و مشکلات اجرای نظام راهبری مدرسه محوری  بر اساس گزارش های ارسالی و بازدیدهای میدانی را به شرح زیر اعلام کرد:  1- فقدان دانش و آگاهی در زمینه مدرسه محوری 2- فقدان مهارت تصمیم گیری و ارتباطات 3- عدم وجود اطمینان در بین کارکنان 4- آشنا نبودن با قوانین و دستورالعمل های جاری 5- اختلاف سطح عملکرد مدارس با توجه به تنوع آنها 6- سردرگمی در نقش ها و وظایف 7- عدم تمایل مدیران برای کاهش قدرت  تصمیم گیری 8- عادتهای دیرینه و هنجارهای ناکارآمد 9- عدم حمایت آموزش و پرورش در سطح منطقه و استان  .

و در ادامه نشست  تاکید کرد که که مدیران تسهیل کننده جریان رهبری در مدرسه باشند و نقش هدایت گری ، سازماندهی ، حمایتی و نظارتی را با مشارکت ارکان مدرسه ایفا کنند. او نقش ستاد و منطقه را  تبیین دقیق و روشن مدرسه محوری  ، حمایت مدیران از سیاست مدرسه محوری ، متناسب سازی  قوانین با سیاست مدرسه محوری ، تعیین اهداف ،مقاصد و نتایج با سیاست مدرسه محوری ، ایجاد جو اعتماد و مسئولیت پذیری و مشارکت همه افراد ذینفع و شناخت مسئولیت ها برشمرد .

درّی معاون آموزش متوسطه شهر تهران ضمن تشکر از حضور همکاران و تلاش ارزشمند مدیران در راستای آماده سازی  مدارس که صف  اول  مواجهه  مردم  با نظام تعلیم و تربیت است بر تشکیل جلسه مدیران در نیمه اول مهر ماه  و مطالعه دقیق شیوه نامه نظام راهبری و مبانی نظری سند تحول تاکید کرد.

در ادامه جلسه گزارش عملکرد دبیرخانه مدیران کشوری  مستقر در استان سمنان ارایه شد و  استان ها مسائل و موارد پیش روی اجرای  سیاست مدرسه محوری بیان کردند و راهکارها و پیشنهاد ها برای اجرای هر چه بهتر مدرسه محوری ارایه شد.

به اشتراک بگذارید :