3 صفر 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۶:۲۲:۰۰
کد مطلب:  926603
تخلفات بزرگی در واگذاری اردوگاه شهید باهنر انجام شده است

خبرگزاری تسنیم

عطف به مطلب مندرج در خبرگزاری تسنیم به تاریخ 30 مرداد98 با عنوان «تخلفات بزرگی در واگذاری اردوگاه شهید باهنر انجام شده است+جزئیات» پاسخ دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش را  جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند:

1-هیئت وزیران در راستای تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت بدهی های برخی دستگاه های اجرایی ازجمله، وزارت آموزش و پرورش و مطابق ردیف 2 جدول شماره 3 تبصره36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور و به دلیل تنگناهای مالی بوجودآمده در بودجه سنواتی، سابقاً طی تصویب نامه شماره 99738/ت53664 هـ مورخ 12/8/1395 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا بابت پرداخت بدهی‌های دولت درخصوص پاداش بازنشستگی فرهنگیان و مطابق آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 اقدام نماید.

2- در اجرای مصوبه مورداشاره، وزارت آموزش و پرورش صرفاً به عنوان ذی‌نفع و بهره بردار مکلف گردیده  برابر ضوابط مندرج در آیین نامه نسبت به معرفی دارایی مبنای انتشار و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نماید که در این زمینه حسب تکلیف محوله، مسئولین وقت آموزش و پرورش نیز اقدام به معرفی ملک اردوگاه شهید باهنر تهران نموده و پس از ارجاع، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، قیمت عرصه اردوگاه (بدون لحاظ اعیانات و ساختمان ها و تأسیسات) به میزان 4000 میلیارد تومان موردارزیابی قرارگرفته و نتیجه به کارگروه اجرایی اعلام شده است؛ البته روش تعیین ارزش دارایی‌های مبنای انتشار اوراق و همچنین سایر معیارهای مربوطه با موافقت کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره) متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی، دستگاه بهره بردار و ...) تعیین گردیده بود.

3- در فرآیند ترهین و توثیق این ملک، ابهامات و اشکالاتی از قبیل چرایی علت انتخاب و معرفی این ملک(با لحاظ سابقه تاریخی ، فرهنگی و ارزش اقتصادی بالا و ... )، نحوه قیمت گذاری کارشناسی ( ارزیابی بدون تأثیر ارزش اعیانات و تأسیسات موجود) و مفاد برخی از شروط محدودکننده در قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقده و سند انتقال قطعی در دفتر اسناد رسمی منتخب ( از حیث اقدام بدون مصوبه هیأت وزیران و انتقال توأمان عرصه و اعیان اردوگاه به شرکت واسط مالی) مطرح شده که در تعامل با نهادهای نظارتی باید شفاف‌سازی شوند و برای روشن شدن موضوع، ورود سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی را به فال نیک می‌گیریم و هر نوع همکاری لازم را در این رابطه خواهیم داشت، به هر حال اعضای کارگروه اجرایی انتشار اوراق و نیز مسئولین وقت وزارتخانه در حوزه‌های مربوطه و نماینده تام الاختیار وزیر در این زمینه باید پاسخگو باشند.

4- علاوه بر پی‌گیری مسائل مربوط به فرایند انتشار اوراق و انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و همکاری با نهادهای نظارتی برای حفظ حقوق بیت المال، تمرکز مسئولین فعلی آموزش و پرورش بر پرداخت به موقع اقساط و تسویه اصل و سود اوراق مورد نظر می باشد؛ بر این اساس حسب پیگیری‌های متعدد و با استناد به نامه شماره253559 مورخ13/05/98 سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌دارد ؛‌ اقساط مربوطه از طریق آن سازمان کارسازی و در سررسیدهای تعیین شده پرداخت گردیده و قرار است اصل اوراق نیز در پایان مدت قرارداد (پایان سال 99) تسویه شود.

5- ملک اردوگاه شهید باهنر تهران در وضعیت کنونی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش و دایر بوده و برای انجام فعالیت‌های پرورشی و تربیتی دانش آموزان سراسرکشور، در چارچوب قرارداد منعقده مورداستفاده می‌باشد و صرفاً به جهت الزامات پیش بینی شده در مصوبه هیئت وزیران به عنوان توثیق و ترهین انتشار اوراق صکوک اجاره پیش بینی گردیده و پس از پرداخت اقساط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک تا پایان 1399 با تسویه اوراق، این ملک از ترهین و توثیق خارج شده و کماکان در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آموزش و پرورش باقی خواهد ماند. 

به اشتراک بگذارید :