3 صفر 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۰:۲۳:۰۵
کد مطلب:  926600
قرارداد ترکمنچای آموزش و پرورش با معلمان خریدخدماتی

روزنامه جوان

عطف به مطلب مندرج در روزنامه جوان به تاریخ7مرداد98 با عنوان «قرارداد ترکمنچای آموزش و پرورش با معلمان خرید خدماتی» پاسخ اداره کل اموراداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را  جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع میرساند:

طبق ماده 41 قانون «الحاق2» به آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی ندارند نسبت  به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.

باتوجه به ماده قانونی ذکرشده و به منظور کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس دولتی از سال 1393 وزارت آموزش و پرورش ملزم به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی شد، در تفاهم نامه منعقده معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی با اداره کل استان ها موارد زیر درج می گردد که گویای آن است. قرارداد مذکور قرارداد ترکمنچای نمی باشد:

- اداره کل آموزش و پرورش استان متعهد می گردد نسبت به تعیین کیفیت تولید و ارائه خدمات آموزشی و نحوه نظارت بر کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس مشمول طرح، برنامه‌ریزی و اقدام نماید

-اداره کل آموزش و پرورش استان متعهد میگردد از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت یا موسسان مدارس غیردولتی برای ارائه آموزش و پرورش رسمی به دانش آموز در فضای مدارس غیردولتی منتخب با میانگین سرانه ( قیمت برآوردی خدمات آموزشی قابل خرید) بابت هر دانش آموز و در مجموع برای کل مشمولین قانون خرید خدمات آموزشی نماید.

-اداره کل آموزش و پرورش استان متعهد می‌گردد؛ ضمن نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی طرف قرارداد، گزارش نظارت خود را به معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت و اداره‌کل مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ارسال نماید.

-اداره کل آموزش و پرورش استان موظف است با همکاری اشخاص حقوقی واجد صلاحیت مؤسسان مدارس غیردولتی برای کلیه نیروهای شاغل در مدارس طرح مورد نظر متناسب با پایه تحصیلی مورد اشتغال با رعایت ماده 27 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی (مصوب 1395) و با نظارت اداره برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت برگزار نماید.

به اشتراک بگذارید :