14 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۱:۳۴:۵۴
کد مطلب:  918812
اطلاعیه شماره 18
گزارش آماری برنامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

تکمیل اطلاعات درخواستی بر اساس جدول پیوستی

قابل توجه رابطین محترم برنامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس:
مطابق جدول زیر اطلاعات درخواستی در فرمتexcel  ایجاد گردد و گزارش استان در قالب یک فایل  حداکثر تا روز چهار شنبه بیست و هفتم شهریور  ماه 98 به آدرس ایمیل  golestani@medu.ir ارسال گردد.بدیهی است یکی از معیارهای مقایسه عملکرد استانها در این برنامه ، سرعت و کیفیت پاسخگویی به اطلاعیه های ارسال شده می باشد.

آمار برنامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس سال تحصیلی 99-98 استان ...... به تفکیک منطقه/شهرستان
 

ردیف

منطقه/شهرستان

تعداد مدارس ثبت شده در سامانه

تعداد واقعی مدارس نیازمند مدیر

تعداد مدیران انتخاب شده از سامانه

تعداد مدیران انتخاب شده خار ج از سامانه(بر اساس اطلاعیه شماره 17)

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :