21 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۲:۴۵:۰۰
کد مطلب:  916852
در نشست کمیسیون تخصصی یازدهمین گردهمایی معاونین پژوهش و برنامه ریزی و رؤسای گروه های تحقیق و پژوهش و تحلیل محتوای ادارات کل آموزش و پرورش استان ها مطرح شد:
پژوهشگاه برای اجرایی کردن 18 برنامه زیر نظام پژوهش و ارزشیابی، عناوین پژوهشی متناسب پیش بینی کرده است.

دکتر فرهاد کریمی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گردهمایی فوق و در جلسه کمیسیون رؤسای گروه های تحقیق و پژوهش ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور که در روز سه شنبه 98/6/12 از ساعت 15:30 الی 17 برگزار شد و رؤسای پژوهشکده های تابعه پژوهشگاه نیز در آن حضور داشتند، خبر از تدوین 45 عنوان اولویت پژوهشی برای اجرایی کردن 18 برنامه زیر نظام پژوهش و ارزشیابی داد

در نشست کمیسیون تخصصی یازدهمین گردهمایی معاونین پژوهش و برنامه ریزی و رؤسای گروه های تحقیق و پژوهش و تحلیل محتوای ادارات کل آموزش و پرورش استان ها مطرح شد:

پژوهشگاه برای اجرایی کردن 18 برنامه زیر نظام پژوهش و ارزشیابی، عناوین پژوهشی متناسب پیش بینی کرده است.

 

 

 

 

آقای دکتر فرهاد کریمی در گردهمایی فوق و در جلسه کمیسیون رؤسای گروه های تحقیق و پژوهش ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور که در روز سه شنبه 98/6/12 از ساعت 15:30 الی 17 برگزار شد و رؤسای پژوهشکده های تابعه پژوهشگاه نیز در آن حضور داشتند، خبر از تدوین 45 عنوان اولویت پژوهشی برای اجرایی کردن 18 برنامه زیر نظام پژوهش و ارزشیابی داد. وی ضمن ارائه عناوین پژوهشی فوق از اعضاء محترم کمیسیون درخواست نمود دیدگاه ها و نظرات خود را درباره عناوین پیشنهادی به پژوهشگاه ارائه نمایند. گفتنی است عناوین پژوهشی استخراج شده، حاصل برگزاری 20 نشست علمی –تخصصی و بحث گروهی در کارگروه های تخصصی پژوهشگاه مطالعات بوده است.

 

همچنین در این نشست موارد زیر توسط ایشان ارائه و درخواست شد که همکاران محترم استان ها به منظور مشارکت بهتر در امور پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، در خصوص آن ها نظرات خود را ارائه نمایند:

  • مدل مدرسه  به مثابه سازمان پژوهنده
  • تبیین چرخه ها و فرایندهای پژوهشی های متقاضی محور
  • سیاست ها و روش های اشاعه و انتشار نتایج تحقیقات
  • برنامه سال 1398 پژوهشگاه
  • برگزاری کرسی ترویجی در استان های متقاضی
  • برگزاری همایش ملی معلمان پژوهنده با مشارکت استان ها
  • ارائه مبحث کاربست تحقیقات در آموزش و پرورش
 
به اشتراک بگذارید :