3 جمادی‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۲:۴۰:۰۰
کد مطلب:  916839
در نشست اول کمیسیون رؤسای گروه های تحقیق و پژوهش و مسئولین پژوهشگاه ارائه شد :
" گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال 1397"

در نشست اول کمیسیون رؤسای گروه های تحقیق و پژوهش و مسئولین پژوهشگاه، گزارش مفصل عملکرد پژوهشگاه مطالعات در سال 1397 توسط آقای دکتر کریمی (رئیس پژوهشگاه) ارائه شد. این گزارش که در دو محور اصلی تهیه شده بود، به رؤوس عملکرد پژوهشگاه اشاره داشت. در ادامه خلاصه ای از گزارش فوق ارائه می شود.

 

ر نشست اول کمیسیون رؤسای گروه های تحقیق و پژوهش و مسئولین پژوهشگاه ارائه شد :

" گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال 1397"

در نشست اول کمیسیون رؤسای گروه های تحقیق و پژوهش و مسئولین پژوهشگاه، گزارش مفصل عملکرد پژوهشگاه مطالعات در سال 1397 توسط آقای دکتر کریمی (رئیس پژوهشگاه) ارائه شد. این گزارش که در دو محور اصلی تهیه شده بود، به رؤوس عملکرد پژوهشگاه اشاره داشت. در ادامه خلاصه ای از گزارش فوق ارائه می شود.

الف- طراحی و اجرای برنامه ها و اقدامات تحولی در حوزه مدیریت پژوهشی، مشتمل بر محورهای زیر:

1-آسیب شناسی پژوهش

2- برنامه ­ریزی پژوهشی

3-طراحی، تصویب و اجرای طرح های پژوهشی، طرح های ارزشیابی از برنامه های اجرایی وزارت متبوع، ارزشیابی از برنامه های درسی دفاتر تألیف نظری و فنی و حرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مطالعات فوری، مروری، فراتحلیل و جمع بندی پژوهش های موضوعی گروه های پژوهشی

4-ارتقاء کیفیت طرح های پژوهشی و پایش فعالیت های پژوهشی با هدف تولید پژوهش با کیفیت و علم نافع

5-تعامل با ذینفعان پژوهش در مراحل اجرایی پژوهش (از مسئله یابی تا تدوین اولویت، تدوین RFP، تدوین پروپوزال، تضمین کیفیت و نظارت تکوینی، ارائه گزارش نهایی و اشاعه و کاربست)

6-سازماندهی، به روزآوری و بهبود فرایندهای مدیریت طرح های پژوهشی و مستند سازی فعالیت ها

7-تولید و انتشار متون علمی- پژوهشی

8-توسعه فرایندهای اشاعه یافته های پژوهشی

9- توسعه توانمندی های کاربست یافته های پژوهشی

10-برگزاری نشست های خبری با حضور خبرنگاران

11- تقویت، به روزآوری و توسعه پایگاه اطلاع رسانی

12-توسعه و تقویت فعالیت های گروه های پژوهشی

13-تدوین سازوکارهایی برای اجرای موثر برنامه های تحولی پژوهشگاه

14-تلاش در جهت پاسخگویی موثر به نیازهای پزوهشی وزارت آموزش و پرورش

15- مستند سازی، معرفی فعالیت ها و عملکرد پژوهشگاه

16- تدوین آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل های ضروری جهت اجرای سیاستهای تحولی

17-کاربست نتایج مطالعات بین المللی تیمز و پرلز

18-اختصاص ظرفیت اجرایی در برنامه مصوب سال 97 و برنامه ششم پژوهشگاه برای پژوهش های آینده نگارانه، مطالعات رصد تحولات علوم تربیتی، پژوهش های طولی، فراتحلیل و روند پژوهی

19- اهتمام بر اجرای موثر کرسی های نظریه پردازی، ترویجی، نقد و منظره توسط پژوهشگران پژوهشگاه

20-تمهید مقدمات به منظور راه اندازی مرکز رشد پژوهش و فناوری پژوهشگاه

21-تدوین برنامه و پروتکل اجرایی پژوهش آموزی، آموزش پژوهش، کار آموزی پژوهشی و تدوین پیش نویس برنامه در این خصوص

22-تأمین منابع مالی پژوهشی و درآمدزایی از فعالیت های علمی پژوهشی

23- گسترش فرهنگ پژوهش

24- حوزه پشتیبانی پژوهشی(فضا، تجهیزات، فناوری، منابع انسانی، منابع مالی، روش ها، فرایندها و فرهنگ سازمانی)

25-تدوین برنامه ارتباط با شورای تحقیقات ادارات کل آموزش و پرورش استان ها

26-برنامه ریزی و اجرای مجموعه برنامه های بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش و پرورش

27-بهره گیری درست از ظرفیت های واقعی و تعریف شده حوزه تحقیقات در وزارت آموزش و پرورش

28-ظرفیت سازی برای طراحی و ارجای سنجش ملی (ارزشیابی فرایندهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی در سطح ملی)

29-ظرفیت سازی برای پشتیبانی از زیر نظام های شش گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و پاسخ به نیازهای پژوهشی آموزش و پرورش

30-دیپلماسی پژوهشی

31-همکاری های علمی پژوهشی با سایر مراکز پژوهشی و دانشگاه ها

32-هماهنگی برگزاری همایش علمی بزرگداشت یکصدمین سال تأسیس تربیت معلم در ایران

33-برگزاری مراسم بزرگداشت استاد شادروان علی اکبر شعاری نژاد

ب- فعالیت های پژوهشی

1- اتمام 21 طرح پژوهشی و مطالعه مروری به سفارش معاونین محترم وزیر و رؤسای سازمان های حوزه ستادی وزارت متبوع توسط اعضای هیئت علمی،اساتید وکارشناسان پژوهشگاه

2- در دست اجرا داشتن 21 طرح پژوهشی به سفارش وزیر محترم آموزش و پرورش، معاونین محترم وزیر، شورای عالی آموزش و پرورش و رؤسای سازمان های حوزه ستادی

3- در دست اجرا داشتن 7 طرح مطالعه مروری

4- تهیه و تصویب 38 طرح پژوهشی

5- تهیه و تدوین 19 گزارش کارشناسی و تحلیلی به منظور تبیین موضوعات و مسایل نظام آموزشی توسط اعضای هیئت علمی،اساتید وکارشناسان پژوهشگاه

6- چاپ 56 مقاله علمی- پژوهشی توسط اعضای هیئت علمی،اساتید و کارشناسان پژوهشگاه در نشریات علمی-پژوهشی

7- چاپ 10 مقاله در نشریات علمی - تخصصی توسط اعضای هیئت علمی، اساتید و کارشناسان پژوهشگاه

8- چاپ 26 مقاله در همایش ها و کنفرانس های علمی ملی و بین المللیتوسط اعضای هیئت علمی، اساتید و کارشناسان پژوهشگاه

9- چاپ و انتشار 28 کتاب تالیفی یا ترجمه ای توسط اعضای هیئت علمی، اساتید و کارشناسان پژوهشگاه

10- بالغ بر 400 مورد داوری مقالات علمی -پژوهشی توسط اعضای هیئت علمی، اساتید و کارشناسان پژوهشگاه

11- بالغ بر 200 مورد ارزیابی طرح های پژوهشی  توسط اعضای هیئت علمی، اساتید و کارشناسان پژوهشگاه

12- بالغ بر 65 مورد ارزیابی متن کامل طرح های پژوهشی پایان یافته توسط اعضای هیئت علمی، اساتید و کارشناسان پژوهشگاه

13- بیش از 15 مورد همکاری های علمی - پژوهشی با سایر مراکز علمی –پژوهشی و آموزشی

14- تهیه و تدوین 5 پیش نویس آیین نامه و دستورالعمل

15- بیش از 80 مورد عضویت و حضورمستمر اعضای هیئت علمی ، اساتید و کارشناسان پژوهشگاه در شوراها و کمیسیون های مشورتی و تخصصی وزارت آموزش و پرورش ، شورای عالی آموزش و پرورش ، وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی

16- برگزاری همایش ملی بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش و پرورش و همایش بزرگداشت دانش آموزان پژوهشگر با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش ، معاون محترم وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری و شخصیت های علمی و پژوهشی کشور

17- تولید، آماده سازی و چاپ 4 شماره از هرکدام از4 فصلنامه های علمی پژوهشیپژوهشگاه 

18- برگزاری 22  نشست علمی تخصصی

19- برگزاری 12 نشست ارائه یافته های پژوهش های پایان یافته

20- برگزاری 3 کارگاه آموزشی

21- برگزاری 12 نشست هم اندیشی

22- برگزاری 2 جلسه کرسی ترویجی

23- ده ها فعالیت پژوهشی دیگر از نوع اشاعه و ترویج یافته های پژوهشی، مدیریت پژوهشی، برنامه ریزی پژوهشی،مشاوره پژوهشی و پژوهش انگیزی

به اشتراک بگذارید :