9 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۲۰:۲۶:۰۱
کد مطلب:  910672
اطلاعیه شماره 3
قابل توجه داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان

قابل توجه داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شده ی چند برابر ظرفیت در کنکور سراسری سال 98

به اطلاع داوطلبان عزیزی که اسامی آنها از طریق سازمان سنجش جهت معرفی برای انجام مصاحبه اختصاصی (تشکیل پرونده،معاینات پزشکی ،مصاحبه تخصصی)اعلام شده است، می رساند که مطابق برنامه ریزی مندرج در جداول ذیل برای انجام امور فوق الذکر به مکان های مشخص شده برای هر کار( تشکیل پرونده،معاینات پزشکی ،مصاحبه تخصصی و گزینش) مراجعه نمایید.

  • توجه داشته باشید ممکن است روزتشکیل پرونده و معاینه پزشکی از روز مصاحبه مجزا باشد . حضور در هر یک از آنها الزامی است.
  • لازم است داوطلبان نیم ساعت قبل از شروع زمان اعلام شده برای تشکیل پرونده ،مصاحبه / معاینه در پردیس های دانشگاهی مربوطه حضور یابند.
  • عدم حضور در روز و مکان تعیین شده برای تشکیل پرونده ، معاینات پزشکی و مصاحبه به منزله انصراف تلقی شده و مطابق شیوه نامه ، مصاحبه مجدد انجام نخواهد شد.
  • آدرس مراکز اجرای معاینات پزشکی ، مصاحبه تخصصی و گزینش  به تفکیک جنسیت  در جدول شماره ( 5 )  درج گردیده است.

مراحل انجام مصاحبه اختصاصی برای هر داوطلب: 

مرحله اول:

     *محل تشکیل پرونده برادران ، پردیس امام علی (ع) می باشد که می بایست پس از تشکیل پرونده و بررسی مدارک ، در صورت تأیید مسئول پذیرش و دریافت برگه معرفی به پزشک ،جهت انجام معاینات پزشکی به درمانگاه فرهنگیان مراجعه نمایید.

  جدول شماره (1) : برنامه حضور داوطلبان برای تشکیل پرونده و معاینات پزشکی برادران

ردیف

روز

مورخ

حروف

ساعت

1

چهار شنبه

06/06/98

الف -  ب پ-ت-ث-ج-چ 

8 صبح

2

پنج شنبه

07/06/98

ح خ د- ذ -ر-ز-ژ-س-ش

8 صبح

3

جمعه

08/06/98

ص-ض-ط-ظ-ع- غ-ف-ق

8 صبح

4

شنبه( صبح)

09/06/98

ک-گ ل - م

8 صبح

5

شنبه(عصر)

09/06/98

ن-و-ه-ی

14 عصر

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................

        *محل تشکیل پرونده خواهران، پردیس بنت الهدی صدر می باشد که داوطلبان می بایست پس از تشکیل پرونده و بررسی مدارک ، در صورت تأیید مسئول پذیرش ،جهت انجام معاینات پزشکی به پزشک مستقر در همان پردیس  مراجعه نمایید.

جدول شماره (2) : برنامه حضور داوطلبان برای تشکیل پرونده و معاینات پزشکی خواهران

ردیف

روز

مورخ

حروف

ساعت

1

چهار شنبه

06/06/98

الف

8 صبح

2

پنج شنبه

07/06/98

ب پ-ت-ث-ج-چ-ح خ د- ذ -ر-ز-ژ-س-ش- ص-ض-ط-ظ-ع- غ-ف-ق

8 صبح

3

شنبه( صبح)

09/06/98

ک-گ ل - م

8 صبح

4

شنبه(عصر)

09/06/98

ن-و-ه-ی

14 عصر

                                          

 

 

 

 

 

 

 

مرحله دوم

در صورت تأییدیه پزشک و صدور معرفی نامه برای انجام مصاحبه، معرفی شدگان تأیید شده در مراحل اول، می بایست با در دست داشتن برگه معرفی نامه مربوطه، مطابق جداول ذیل جهت انجام مصاحبه اختصاصی و گزینش بر اساس جنسیت و حروف الفبا (جدول شماره3 برادران ) (جدول شماره 4 خواهران ) به محل های  مشخص شده مراجعه نمایند.  

 

 

  جدول شماره (3): برنامه حضور جهت انجام مصاحبه اختصاصی و گزینش  برادران پردیس امام علی(ع)

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

حروف

1

شنبه

09/06/98

8 صبح

الف

2

شنبه

09/06/98

14 عصر

ب پ-ت-ث-ج-چ

3

یکشنبه

10/06/98

8 صبح

ح خ -د

4

یک شنبه

10/06/98

14 عصر

ذ -ر-ز-ژ-س-ش

5

دو شنبه

11/06/98

8 صبح

ص-ض-ط-ظ-ع

6

دوشنبه

11/06/98

14 عصر

غ-ف-ق-ک-گ

7

سه شنبه

12/06/98

8 صبح

ل-م

8

سه شنبه

12/06/98

14 عصر

ن-و-ه-ی

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................

 

جدول شماره (4): برنامه حضور جهت انجام مصاحبه اختصاصی و گزینش خواهران پردیس بنت الهدی صدر 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

حروف

1

شنبه

09/06/98

8 صبح

الف

2

شنبه

09/06/98

14 عصر

ب پ -ت

3

یکشنبه

10/06/98

8 صبح

ث-ج-چ-ح-خ -د

4

یک شنبه

10/06/98

14 عصر

ذ-ر-ز-ژ-س

5

دو شنبه

11/06/98

8 صبح

ش-ص-ض-ط-ظ-ع

6

دوشنبه

11/06/98

14 عصر

غ-ف-ق-ک-گ

7

سه شنبه

12/06/98

8 صبح

ل-م

8

سه شنبه

12/06/98

14 عصر

ن-و-ه-ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره (5): آدرس مراکز انجام معاینات پزشکی ،  مصاحبه اختصاصی و گزینش

برادران

معاینات پزشکی

رشت- خیابان سعدی- روبروی شرکت تعاونی. تلفن: 01333125061

مصاحبه اختصاصی

رشت -خیابان شهدا-خیابان شهید دیانتی کوچه داودزاده - پردیس  امام علی (ع)     تلفن: ۳۳۸۳۰۱۱۰-013

گزینش

رشت-فلکه نیروی دریایی-به سمت میدان امام حسین(ع)-روبروی نیروی دریایی-جنب استخر فرهنگیان-دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان(دوره اول)

خواهران

معاینات پزشکی

رشت-گلسار-بلوار گیلان-میدان تربیت-پردیس بنت الهدی صدر گیلان        تلفن: ۰۱۳۱-۷۲۷۶۱۱۲

مصاحبه اختصاصی

رشت-گلسار-بلوار گیلان-میدان تربیت-پردیس بنت الهدی صدر گیلان        تلفن: ۰۱۳۱-۷۲۷۶۱۱۲

گزینش

رشت-گلسار-بلوار گیلان-میدان تربیت-پردیس بنت الهدی صدر گیلان        تلفن: ۰۱۳۱-۷۲۷۶۱۱۲

 

به اشتراک بگذارید :