21 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۲:۲۰:۰۰
کد مطلب:  884335
گامی دیگر در مسیر توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش
ارائه رایگان فهرست، چکیده و متن کامل مقالات فصلنامه­ های علمی پژوهشی پژوهشگاه مطالعات  

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در راستای توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش و نیز ارتقای تعاملات و تبادلات علمی پژوهشی با پژوهشگران کشور فهرست، چکیده و متن کامل مقالات :فصلنامه­ های علمی پژوهشی پژوهشگاه مطالعات  را بصورت رایگان در اختیار پژوهشگران  و فرهیختگان محترم حوزه تعلیم و تربیت قرار می دهد .

فهرست ، چکیده و متن کامل مقالات :

فصلنامه علمی – پژوهشی تعلیم و تربیت (سال سی و چهارم ـ شماره 1- بهار 1397 ـ شمارة مسلسل 133)

 

به منظور بهره مندی و استفاده هرچه بهتر و بیشتر مطالب مندرج در فصلنامه های علمی-پژوهشی پژوهشگاه ؛ فهرست ، چکیده و متن کامل مقالات مندرج درفصلنامة علمی –پژوهشی تعلیم و تربیت (سال سی و چهارم ـ شمارة 1- بهار 1397 ـ شمارة مسلسل 133) بشرح زیر و بصورت رایگان در اختیار پژوهشگران  و فرهیختگان محترم حوزه تعلیم و تربیت قرار می گیرد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه این فصلنامه به آدرس http://qjoe.ir مراجعه فرمایید.

XMLهدایت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش ایران: تجارب عملی و چالشهای پایدارص. ۹-۳۴
[English Abstract]دکتر احد نویدی
 چکیده   |   متن کامل (PDF)  
XMLرفتار شهروندی  فردی: میانجی میان خوش‌بینی تحصیلی معلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانص. ۳۵-۵۲
[English Abstract]دکتر حسین عباسیان، مهدیه رضاویسی
 چکیده   |   متن کامل (PDF)
XMLمنطق و محتوای برنامه درسی آموزش ارزش خویشتن‌بانیص. ۵۳-۷۴
[English Abstract]دکتر سمیه رام، دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر علیرضا صادق‌زاده قمصری، دکتر ابراهیم طلایی
 چکیده   |   متن کامل (PDF)
XMLتحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفه های انرژی نو ص. ۷۵-۹۴
[English Abstract]دکتر ابراهیم صالحی عمران، دکتر میمنت عابدینی بلترک، قنبر مهرعلی تبار فیروزجایی
 چکیده    |   متن کامل (PDF)
XMLتجربه‌ زیستۀ معلمان دوره ابتدایی در مورد چالشهای تدریس به زبان فارسی در مناطق دوزبانهص. ۹۵-۱۱۴
[English Abstract]دکتر مصطفی قادری، دکتر کیوان بلندهمتان، فاطمه هواس بیگی، سمیرا بابکانی
 چکیده   |   متن کامل (PDF)
XMLسیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و مهارت در زبان انگلیسی: نقش وضعیت اجتماعی- اقتصادی در زبان‌آموزان ایرانیص. ۱۱۵-۱۳۸
[English Abstract]علی پرستار اسکی، دکتر محمدحسین عبدالهی، دکتر علیرضا مرادی، دکتر حمیدرضا حسن آبادی
 چکیده   |   متن کامل (PDF)
XMLفراتحلیل اثربخشی ارزشیابی توصیفی بر ارتقای بازده‌های یادگیریص. ۱۳۹-۱۵۶
[English Abstract]دکتر آمنه عالی، ریحانه مبارک قمصری
 چکیده   |   متن کامل (PDF)

 

به اشتراک بگذارید :