25 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ ۱۳:۱۵:۳۸
کد مطلب:  hdWL1Qer
پس از ارزیابی به عمل آمده از سوی سازمان سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش:
معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در 15 شاخص خوش درخشید

پس از اعلام نتایج نهایی ارزیابی های به عمل آمده از سوی سازمان سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران توانست در 15 شاخص رشدی چشمگیر را از آن خود سازد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، با توجه به برنامه های سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و بنا بر ارزیابی به عمل آمده در سازمان سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش و در مجموع 15 شاخص آن، معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از مجموع امتیاز های به دست آمده در 15 شاخص رشدی چشمگیر داشته است.

بر همین اساس، از مجموع امتیازهای به دست آمده در 15 شاخص، از جمله ترویج و تبلیغ اطلاع رسانی و انجام فعالیت های مرتبط با هفتۀ گرامیداشت سواد آموزی رشدی چشمگیر داشته است.

شایان ذکر است، معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در راستای اطلاع رسانی اقدامات و توسعۀ فرهنگ سوادآموزی، هر ماه، نشریۀ ترنم سوادآموزی را در 5 هزار نسخه منتشر و توزیع می کند.

 

 

به اشتراک بگذارید :