26 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰۷:۴۵:۰۴
کد مطلب:  879937
رئیس اداره مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران :
برگزاری نشست تشریح وتبیین فعالیتهای آموزشی وپرورشی مدارس هیات امنایی

نشست تشریح وتبیین فعالیتهای آموزشی وپرورشی مدارس هیات امنایی ( تازه تاسیس )شهرستانهای استان تهران در سالن شورای 1 این اداره کل برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، احمدوندرئیس اداره مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به نقش مدارس هیات امنایی به عنوان گامی موثر در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی گفت: اهمیت کار مدارس هیأت امنایی در جذب مشارکت اولیا و دانش آموزان در مسائل مربوط به مدرسه است.

وی با اشاره به وظایف مدیران , قوانین ودستورالعمل های مربوط به اداره مدارس به شیوه هیأت امنایی و نحوه اجرای برنامه های مربوط تاکید کرد: مسئولیت سیاستگزاری مدیریت ونظارت کلان در مدارس هیات امنایی با سازمان ومراکز غیردولتی وتوسعه مشارکت های مردمی می باشد.

احمدوند یکی ازمهمترین اهداف اداره مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در سال تحصیلی پیش رو را توسعه کیفی مدارس هیات امنایی در راستای تحقق وتقویت پیش از پیش مشارکت های مردمی در اداره مدارس دانست و افزود: بررسی وتقویت نظام مدیریتی،گسترش عدالت آموزشی ومشارکت همه جانبه اولیا در زمینه های فکری، فرهنگی ،عاطفی واقتصادی  از جمله دیگر اهداف این اداره خواهد بود.

 

به اشتراک بگذارید :