14 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ ۱۰:۱۳:۰۵
کد مطلب:  PeVtTbHR
رئیس مرکز بهداشت ودرمان شهرستان سبزوار
همکاری آموزش وپرورش با برنامه های نظام سلامت در شهرستان قابل تقدیر است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ورئیس مرکز بهداشت ودرمان شهرستان سبزوار گفت :همکاری آموزش وپرورش سبزواربا برنامه های نظام سلامت قابل تقدیر است .

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش سبزوار، دکتر سید جلال میر حسینی دردیدار نوروزی با مدی رآموزش وپرورش سبزوار با تاکید بر این موضوع گفت :همکاری های صورت گرفته از سوی آموزش وپرورش سبزوار درزمینه های بهداشتی ودرمانی باعث عنای بهداشت مدارس ودانش آموزان شده است .

وی با اشاره به ایجاد پایگاههای جدید بهداشت دهان ودندان خاطر نشان کرد :با اختصاص مکانهای لازم برای پایگاه می توان پایگاههای جدید را نیز افتتاح وبه بهره برداری رساند.

وی همچنین اجرای برنامه های دیگری درراستای اهداف برنامه های ششم توسعه را یاداورشد وگفت :کاهش بیماری های واگیر دار –افزایش امیدبه زندگی وکاهش مصرف نمک از جمله برنامه های درحال انجام با آموزش وپرورش می باشد .

وی همچنین به پایگاههای تغذیه سالم درمدارس اشاره کرد وگفت :با هماهنگی های صورت گرفته با یک شزکت موادغذایی وهمچنین اعمال نظر آموزش وپرورش توزیع غذای لازم درمدارس دردستورکار قرار خواهد داشت .

مدیر آموزش وپرورش سبزوار نیز درسخنانی اظهار داشت اجرای برخی برنامه هااز جمله تعذیه سالم درمدارس –یاوران سلامت –طرح وارنیش دهان ودندان درارتقاءسلامت دانش آموزان موثر بوده است .

به اشتراک بگذارید :