10 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰۷:۵۸:۲۷
کد مطلب:  875212
آذربایجان غربی
کار گروه استانی طرح تدوین بسته عملیاتی باز گرداندن دختران باز مانده از تحصیل

کار گروه راهبری طرح تدوین بسته عملیاتی دختران باز مانده از تحصیل با حضور اعضاء ستادی استان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امور زنان استان دومین جلسه کار گروه راهبری استانی طرح تدوین بسته عملیاتی باز گرداندن دختران باز مانده از تحصیل با حضور اعضاء در سالن شماره 2 اداره کل بر گزار گردید

یاری کارشناس مسئول امور زنان استان در این جلسه ضمن گزارش کامل اقدامات انجام گرفته  وتشریح برنامه های در دست اقدام  ، گفت: نمونه برنامه عمل جذب دختران باز مانده از تحصیل به تفکیک شرایط استان در اختیار مناطق قرار گرفته است وبر اساس مصوبا ت جلسه قبل ومکاتبات وکار گروه مجازی طرح ،مقرر گردید کلیه مناطق گام های اجرایی وفرایند اجرا ی طرح را بر مبنای فعالیتها ی اصلی وفرعی مطرح در برنامه عمل با تشکیل تیم جذب دختران منطقه تدوین نموده وبر اساس شرح وظایف راهبری نمایند.

وی گفت: نتایج خام در یافتی درکار گروه استانی بررسی وبرنامه به همراه راهکارها وبسته های عملیاتی اعمالی به دفتر امور زنان ارسال می شود

در این جلسه نمایندگان حاضر از معاونت آموزش متوسطه وابتدایی وپشتیبانی واداره عشایر ودیگر دوایروادارت داخلی  ،ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در جذب باز ماندگان از تحصیل راهکارها وپیشنهاداتی ارائه نمودند که مقرر شد مصوبات جلسه به کارگروه مناطق ونواحی ارسال گردد.

به اشتراک بگذارید :