24 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ ۱۵:۵۱:۰۱
کد مطلب:  Kn8M35FG
عید دیدنی با طعم تعلیم وتربیت تمام ساحتی+گزارش تصویری
دیدارعیدانه دکترحسینی با کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان

دکترحسینی:امیدواریم سازمان پویا وتجدیدحیات شونده ویادگیرنده با فعالیت های موثر وکیفی درسال جاری بیش ازسال گذشته شکل گیرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی،دکترسیدجوادحسینی صبح امروز دردیدارعیدانه با کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان باقدردانی از تلاش های انجام شده ازسوی معاونان، روسای ادارات وکارشناسان حوزه های مختلف سازمان درسال94 درجمع کارکنان وروسای ادارات حوزه معاونت هماهنگی به تاثیر نوروز وبهارطبیعت برتغییر روحیات اشاره کرد وتغییروتحول طبیعت رافرصتی برای نوشدن خواند.

وی نوروزرا سنتی ماندگار،جمعی ، همراه با آیین ومورد تاییداسلام عنوان کرد که می تواند کارکردی موثرومناسب درجهت نوشدن همراه باطبیعت داشته باشد.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی با اشاره به شعارسال مقام معظم رهبری ((اقتصادمقاومتی واقدام وعمل )) گفت :ساماندهی نیروی انسانی وکاهش هزینه ها درسازمانی که 98درصد بودجه ان حقوق پرسنل می باشد مهمترین اقدام درحوزه اقتصادمقاومتی است که دراین راستا گام برداشته ایم وباساماندهی نیروی انسانی ، تجمیع مراسم وگردهمایی ها وبرنامه هایی ازاین دست اقدام عملی صورت داده و امیدواریم درسال جدیدافزایش یابد.

دکترحسینی درادامه درجمع کارکنان حوزه معاونت تربیت بدنی وسلامت فعالیت های این حوزه را حرکت درجهت ارتقای یکی ازساحت های مهم تعلیم وتربیت خواند .

مدیرکل اموزش وپرورش استان درجمع کارکنان حوزه پرورشی برتاثیر مهم عملکرداین حوزه تاکید نمود وکار درراستای مربع تربیتی قرآن،نماز،امام شناسی وتوسعه فرهنگ ایثاروشهادت وفرهنگی وهنری را بسیارحساس خواند.

دکترحسینی دردیدار با کارکنان حوزه معاونت پژوهش عملکرد موثراین حوزه دربرنامه ریزی رایادآورشد وبابیان این نکته که مدیریت همراه با برنامه ریزی دراین حوزه مشهود است افزود:امیدواریم  سازمان پویا وتجدیدحیات شونده ویادگیرنده با فعالیت های موثر وکیفی درسال جاری بیش ازسال گذشته شکل گیرد

مدیرکل آموزش وپرورش استان همچنین دردیدار عیدانه با کارکنان حوزه معاونت متوسطه ازتلاش های صورت گرفته دراین حوزه تقدیرکرد وهدایت تحصیلی را یکی ازمهمترین برنامه های سال جاری سازمان درحوزه آموزش متوسطه عنوان نمود.

دکترحسینی درجمع کارکنان حوزه ابتدایی نیز به اهمیت آموزش وپرورش ابتدایی اشاره وضمن تاکید برحمایت ،هدایت وتوانمندسازی دراین حوزه ابرازامیدواری کرد که آموزش ابتدایی به گفتمان غالب وهژمونیک آموزش وپرورش تبدیل گردد.

مدیرکل آموزش وپرورش همچنین درجمع کارکنان حوزه ی معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی از تلاش های صورت گرفته درفرایند اسکان نوروزی با ثبت 1میلیون و800هزارنفر روزاسکان وتلاش درحوزه سلامتی ورفاهی وعقد قرارداد با بانک ها وموسسات وفرایند واریزحقوق وامورمالی وپرسنلی واموراداری و پشتیبانی وبودجه تقدیرکردو تکمیل مرکزبزرگ رفاهی امام علی (ع)،پروژه آموزشی رفاهی اقامتی  جوارحرم مطهرودهکده ی ورزشی وسلامت را مهمترین برنامه های سال جاری درحوزه پیگیری اموررفاهی عنوان نمود.

دکترحسینی درادامه بامسئول و پرسنل صندوق ذخیره فرهنگیان استان دیدارکرد و درجمع کارکنان حوزه ی معاونت سواداموزی نیز اهمیت موضوع سواداموزی درسطح کشور را مورد تاکید قرارداد واز سال 95 با عنوان سال پیگیری سواداموزی خانه به خانه یاد کرد.

 

 

 

به اشتراک بگذارید :