20 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۰۱:۴۲:۲۶
کد مطلب:  870792
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در جمع مسئولین آموزش و پرورش خراسان رضوی:
المپیاد شایستگی محور فرصت توسعه حرفه ای را برای همه هنرآموزان و هنرجویان فراهم خواهد ساخت

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به همراه مدیرکل دفتر کاردانش این وزارت خانه که جهت بازدید از فرآیند برگزاری مرحله نهایی نخستین المپیاد شایستگی محور ویژه هنرجویان هنرستان های سراسر کشور به مشهد مقدس سفر کرده بود در جلسه شورای معاونان این اداره کل حاضر شد و المپیاد شایستگی محور را فرصتی برای توسعه حرفه ای هنرآموزان و هنرجویان دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این جلسه گفت: برگزاری المپیاد شایستگی محور می تواند در زمینه ارتقاء آموزش های فنی و مهارتی اثرگذار باشد و امید داریم در کیفیت نظام آموزشی موثر بوده و کیفیت را به سیستم آموزشی بازگرداند.

وی افزود: در جوامع توسعه یافته تفکر مطاع عام و تخصص مطاع خاص است و در این جوامع کارها و امور تخصصی را شایستگان و اهل فن انجام می دهند و آموزش و تربیت نسل ها از عهده همه برنمی آید و این امر رسالت و وظیفه دستگاه تعلیم و تربیت است

کمرئی تصریح کرد: پارادایم های آموزش و پرورش تغییر کرده و در این پارادایم های جدید، رویکردهای آموزشی نوین بوجود آمده است و بطور مثال مدرسه در ابتدا یک ساختمان و چهاردیواری بود سپس به یک سازمان که توسط مدیر و معلم اداره می شد تبدیل گشت بعد از آن این مفهوم دوباره دچار دگرگونی شد و به یک نهاد تغییر یافت که نیازهای اساسی جامعه را برآورده می ساخت اما امروزه مدرسه با این تعاریف رسا نیست و به یک میدان یادگیری و یاددهی تبدیل شده است و در محیط های گوناگون اتفاق می افتد که در سند تحول بنیادین نیز از این محیط های متنوع یادگیری صحبت شده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: تدوین و اجرای نظام آموزشی شایستگی محور وظیفه ماست و سنجش این نظام شایستگی محور رسالت کلیدی ما محسوب می شود و الگوی شایستگی محور یقینا یکی از الگوهای صحیح تغییرات شیوه آموزشی است.

وی ادامه داد: اگر قرار است یکی از قسمت های ارکان نظام آموزشی را جهت کیفیت بخشی آموزشی تغییر دهیم یقینا آن بخش بهبود نگرش مدیران آموزشی می باشد و آن ها مسئول توسعه حرفه ای معلمان محسوب می شوند و چشم اندازهای مدرسه را محقق می سازند پس شایستگی های حرفه ای در مدیران بیشتر مورد نیاز است.

کمرئی عنوان کرد: ناتوانی نیروی انسانی به تخصص و جایگاه هویت شغلی و منزلت اجتماعی ضربه می زند و باید در زمینه توسعه حرفه ای و دوره های آموزشی کار کنیم و توسعه حرفه ای همان چیزی است که حرفه ای شدن در حوزه های مختلف را رقم می زند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: ما در حوزه آموزش نیازمند یک الگوی منسجم مفهومی هستیم تا آن را به یک الگوی منسجم ذهنی تبدیل کنیم و سند تحول بنیادین گفتمان حاکم بر مدرسه است و برطبق این سند پیش فرض های ذهنی مدرسه، مدیر و معلم تغییر می کند و از دل سند تحول برنامه مناسبی را طراحی می کند و اگر مدیر مدرسه کارآمد و توسعه یافته باشد یقینا برنامه خوبی را در جهت ارتقاء مدرسه طراحی خواهد ساخت.

وی در ادامه یادآور شد: مدرسه محوری یک رویکرد است و مدرسه کانون تصمیم گیری ها محسوب می شود و در این حالت تصمیم گیری ها را به نزدیک ترین واحد آموزشی می سپاریم و یقینا این موضوع آثار مثبتی را هم در پی خواهد داشت.

کمرئی افزود: برنامه تعالی برنامه ای جهت تعالی و توسعه مدیریت است و توسعه مدیران اصل و اساس است و قطعا توسعه مدیریت به تحقق رویکرد مدرسه محوری کمک خواهد کرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: همیشه باید فرصت های یادگیری و تعالی را ایجاد کنیم تا نیروی انسانی کارآمدی داشته باشیم و همایشی مثل المپیاد شایستگی محور یک فرصت توسعه حرفه ای را برای همه هنرآموزان و هنرجویان فراهم خواهد ساخت.

وی در پایان دانش، مهارت، نگرش و توانایی را چهار بعد اصلی شایستگی دانست که این ابعاد از طریق روش های توسعه حرفه ای محقق خواهد شد.

 

 

به اشتراک بگذارید :