20 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۲:۰۱:۲۵
کد مطلب:  866542
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد:
ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان 98

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی از ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان 98 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، علیرضا مالک اشرفی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان گفت: اهمیت اوقات فراغت در شکل گیری رفتار و شخصیت افراد، گاه بیش از سایر اوقات و ساعات است و بسیاری از اختراعات و کارهای خلاقانه و خارق العاده، حاصل برنامه های اوقات فراغت است. برنامه های اوقات فراغت در آموزش و پرورش براساس اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین با تأکید بر ساحت‌های شش‌گانه تربیتی برنامه ریزی و اجرا می گردد.

وی در ادامه مواردی همچون ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ آن ها، اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻃﻮل اﯾﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ اﻋﺘﻘﺎدی، ﻋﻠﻤﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻫﻨﺮی ‫داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﺧﻮدﯾﺎری، ﻫﻤﯿﺎری و ﻣﺴؤﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی در داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻠﯽ آن ها در  ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗاﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان و افزایش مهارت های شخصی، اجتماعی و کارآفرینیرا از مهمترین اهداف برگزاری کلاس های اوقات فراغت برای دانش آموزان در فصل تابستان برشمرد.

مالک اشرفی تصریح کرد: در سال تحصیلی 97، تعداد 350 هزار و 599 نفر-رشته در بیش از دو هزار و 110 پایگاه سطح استان به تفکیک 930 پایگاه دخترانه و یک هزار و 184 پایگاه پسرانه در برنامه های اوقات فراغت تابستان شرکت کردند و از لحاظ آماری میزان درصد مشارکت دانش آموزان استان در کلاس های اوقات فراغت تابستان قریب به 28/5 درصد بود که امیدواریم در تابستان 98 با افزایش پایگاه های اوقات فراغت، کیفیت بخشی به برنامه ها و اطلاع رسانی بیشتر و مناسب تر بتوانیم آمار شرکت دانش آموزان استان در این دوره ها را به 33 درصد ارتقاء دهیم.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی در زمینه محورهای برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان 98 گفت: آموزش مهارت های ارتباطی، معرفتی، هویتی و بصیرتی، آموزش مهارت های حرفه ای، آموزش مهارت های اقتصادی و اشتغال زایی، آموزش مهارت های ورزشی و سلامت و آموزش مهارت های فرهنگی، هنری، نشاط آور و شادی بخش در اولویت برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان استان قرار خواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: برنامه ها و فعالیت های ویژه ای که آموزش و پرورش استان برای اوقات فراغت دانش آموزان در سال 98 تدارک دیده است ‫شامل شکل‌گیری انجمن های ویژه گردشگری و بوم گردی، برگزاری پاتوق‌های فرهنگی هنری ویژه دانش‌آموزان مانند نمایش خیابانی، نقالی، شاهنامه پژوهی، کتابخوانی، شعر و داستان و نقد فیلم، استفاده از خدمات مراکز مشاوره در قالب اوقات فراغت، برگزاری طرح هجرت بسیج دانش آموزی، راه‌اندازی بازارچه‌های فروش محصولات دانش‌آموزی با توجه به شعار "رونق تولید" و تداوم اجرای طرح ملی حفظ جزء 30 قرآن کریم در پایگاه های اوقات فراغت و مراکز دارالقرآن استان خواهد بود که امید داریم بتوانیم با کیفیت آن ها را برگزار نماییم.

مالک اشرفی در پایان کانون های فرهنگی تربیتی، دارالقرآن ها، مراکز مشاوره، سالن ها و زمین های ورزشی، پژوهش‌سراهای دانش آموزی، اردوگاه های فعال دانش آموزی و کانون های اقماری مانند مدارس و پایگاه های کلاس های جبرانی را از مهمترین مراکز مجری طرح اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان استان برشمرد.

به اشتراک بگذارید :