24 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ ۱۳:۱۲:۵۴
کد مطلب:  FR5TJWOE
به مناسبت گرامی داشت روززن ومقام مادر
مادر يعني: انفجار نورها......

متن منتشر شده درسایت روابط عمومی آموزش وپرورش سبزواربه مناسبت ميلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز زن و گراميداشت مقام مادر تقديم به همه مادران ايران زمين

به مناسبت ميلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز زن و گراميداشت مقام مادر تقديم به همه مادران ايران زمين

مادر يعني ناز هستي در وجود
مادر يعنييك فرشته در سجود
مادر يعني يك بغل آسودگي
مادر يعني پاكي از آلودگي
مادر يعني هديه ي مرد از خدا
مادر يعنيهمدم و يك هم صدا
مادر يعني عشق و هستي؛ زندگي
مادر يعني يك جهان پايندگي
مادر يعنيلطيف؛ فصل بهار
مادر يعنيزندگي در لاله زار
مادر يعني عاشقي؛ دلدادگي
مادر يعني راستي و سادگي
مادر يعني عاطفه؛ مهر و وفا
مادر يعني معدن نور و صفا
مادر يعني راز؛ محرم؛ يك رفيق
مادر يعني يار يكدل؛ يك شفيق
مادر يعني مادر مردان مرد
مادر يعني همدم دوران درد
مادر يعنيحس خوش؛ حس عجيب
مادر يعني بوستاني پر نصيب
مادر يعني باغهاي آرزو
مادر يعنينعمتي در پيش رو
مادر يعني بنده ي خوب خدا
مادر يعني نيمي از مردان جدا
مادر يعني همسري خوب و شفيق
مادر يعني بهترين يار و رفيق
مادر يعني انفجار نورها
مادر يعني نغمه ي روح و روان
مادر يعني ساز موسيقي جان
مادر يعني مرهم هر خستگي
مادر يعني بهترين وابستگى… 

به اشتراک بگذارید :