20 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۲:۴۷:۵۰
کد مطلب:  857275
از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شد :
کسب رتبه برتر اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان رضوی در سطح کشور

رییس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در ارزشیابی صورت گرفته توسط مرکز سنجش وزارت، این اداره موفق به کسب رتبه برتر بین ادارات استانها شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، حسین فاطمی نژادبابیان این مطلب افزود: این طرح هرساله توسط مرکزسنجش وزارت آموزش و پرورش اجرایی می شود که با هدف شناسایی وضعیت موجود و اتخاذ استراتژی مناسب جهت نیل به وضعیت مطلوب، ارتقاء کیفی عملکرد و بررسی میزان موفقیت مناطق و واحدهای آموزشی در دستیابی به اهداف و ماموریت محوله، افزایش بهره وری  و استفاده بهینه از منابع وامکانات برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ایجاد زمینه های لازم برای  استقرار نظام نظارت و ارزیابی در مناطق وواحدهای آموزشی از مهمترین اهداف این نظارت است، گفت: حصول اطمینان از انطباق عملکرد با آیین نامه ها،برنامه ها، قوانین و سیاست ها، دستورالعمل ها و سایر مستندات از اهداف دیگر این ارزشیابی کشوری است.

 رییس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: طرح جامع نظارت در هفت سال متوالی در محورهای : نظارت بر عملکرد اداره سنجش، نظارت براجرای آیین نامه ها و مقررات و دستورالعمل ها و نظارت بر انجام ارزشیابی مستمر برگزار شده است که امسال  موفق به کسب امتیاز کامل درهمه شاخص ها شده ایم .

به اشتراک بگذارید :