10 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۰:۱۵:۱۹
کد مطلب:  853540
فراخوان عمومی برای تاسیس 4 مدرسه آموزش از راه دور الکترونیکی خارج از کشور

بنابر اطلاعیه صادره از سوی مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور تاسیس 4 مدرسه آموزش از راه دور خارج از کشورفراخوان گردید.

بنابر فراخوان صادره از سوی مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس 4 مدرسهآموزش از راه دور الکترونیکیخارج از کشور در سال جاری، افراد  متقاضی تاسیس مدرسه آموزش از راه دور  برای دانش آموزان خارج از کشور می توانند با ارائه درخواست، رزومه و طرح توجیهی  با لحاظ تجارب و سوابق خدمتی، تخصص و آخرین مدرک تحصیلی، سوابق پژوهشی و مطالعاتی، توانایی های بکارگیری واستفاده از فن آوری، فضا و تجهیزات آموزشی، ارائه گواهی تمکن مالی؛ میزان آشنایی با مقررات آموزش و پرورش،غیر دولتی و راه دور و الکترونیکی  حداکثر تا تاریخ 10/3/1398 جهت ثبت نام به مرکز اموربین الملل و مدارس خارج از کشور- گروه برنامه ریزی امور آموزشی و پرورشی مراجعه نمایند .شایان ذکر است مهلت مقرر قابل تمدید نبوده و به درخواست های ارائه شده بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به اشتراک بگذارید :