26 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۱:۵۹:۰۳
کد مطلب:  824339
با هماهنگی وهمراهی تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام ا... علیها انجام شد
توزیع غذای متبرک حضرت درستادهای اسکان آموزش و پرورش استان قم

رئیس کمیته فرهنگی ستاد اسکان نوروزی دراین رابطه با تبریک فرارسیدن سال نووآرزوی قبولی زیارات زائرین محترم حضرت معصومه (س)گفت :تمامی تمهیدات لازم رافراهم کرده ایم تازائرین شهرمقدس قم درتمامی مراحل وازسوی تمامی شهروندان وبه خصوص همکاران خوبمان درحرم حضرت معصومه سلام ا... علیها مورد تکریم قرارگیرد .

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان قم ،باهماهنگی  وهمکاری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) درایام تعطیلات نوروز وهمزمان با آغاز فعالیت ستاداسکان نوروزی فرهنگیان، روزانه تعدادی ازمتبرکات و غذای متبرک حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) دربین زائرین ومهمانان فرهنگی قم توزیع گردید که ابرازخرسندی زائرین عزیز رافراهم آورد .

سیدرحیم سجادی رئیس کمیته فرهنگی ستاد اسکان نوروزی دراین رابطه با تبریک فرارسیدن سال نووآرزوی قبولی زیارات زائرین محترم حضرت معصومه (س)گفت :تمامی تمهیدات لازم رافراهم کرده ایم تازائرین شهرمقدس قم درتمامی مراحل وازسوی تمامی شهروندان وبه خصوص همکاران خوبمان درحرم حضرت معصومه سلام ا... علیها مورد تکریم قرارگیرد .

درادامه سجادی رئیس کمیته فرهنگی ستاداسکان نوروزی اداره کل آموزش وپرورش استان گفت : این کمیته تمامی تلاش خودرادرراستای تکریم زائران کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س)ومسجد مقدس جمکران به کارخواهد گرفت وفعالیت فرهنگی ،تربیتی این کمیته تاپایان اسکان ادامه خواهد داشت .

وی درپایان باابرازخرسندی ازحضوردرجمع زائرین وتوزیع غذای متبرک در بین مهمانان نوروزی، سال خوبی رابرای همگان آرزونمود.

 

به اشتراک بگذارید :