15 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۸:۵۳:۰۰
کد مطلب:  811836
" مروری بر فعالیت های تأثیرگذار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در برنامه های وزارت متبوع و مجموعه های تابعه"
یک نکته از هزاران ... " مروری بر فعالیت های تأثیرگذار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در برنامه های وزارت متبوع و مجموعه های تابعه"

«اجرای شش مطالعه  بین المللی بررسی روند پیشرفت ریاضیات و علوم (تیمز) در سال‌های 1995، 1999، 2003، 2007، 2011 و 2015با هدف سنجش عملکرد دانش آموزان پایه های چهارم و هشتم در دروس ریاضی و علوم » دارای تأثیراتی به شرح زیر بوده است:

یک نکته از هزاران:

" مروری بر فعالیت های تأثیرگذار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در برنامه های وزارت متبوع و مجموعه های تابعه"

«اجرای شش مطالعه  بین المللی بررسی روند پیشرفت ریاضیات و علوم (تیمز) در سال‌های 1995، 1999، 2003، 2007، 2011 و 2015با هدف سنجش عملکرد دانش آموزان پایه های چهارم و هشتم در دروس ریاضی و علوم » دارای تأثیراتی به شرح زیر بوده است:

بازبینی محتوای کتاب های درسی و برنامه های درسی ریاضی و علوم  در دو پایه چهارم و هشتم از نظر منابع آموزشی، روشهای تدریس و آموزش نیروی انسانی  با توجه به موضوع ها و حیطه های مورد سنجش تیمز در برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده و تجدید نظر در اهداف درسی با توجه به شکاف بین قصد شده ها، کسب شده و اجرا شده ها

 حوزه تأثیر گذاری: معاونت آموزش ابتدایی، معاونت آموزش متوسطه اول، دفتر تالیف سازمان پژوهش، انجمن اولیا و مربیان، مرکز آموزشی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

 پژوهشگر: (مرکز مطالعات ملی تیمز و پرلز) پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 

به اشتراک بگذارید :