14 ربیع‌الثانی 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۱:۵۰:۳۷
کد مطلب:  811254
بسته سیاستی ویژه تعلیم و تربیت دختران
تدوین و ابلاغ پیش نویس بسته سیاستی ویژه تعلیم و تربیت دختران در دفتر امور زنان

بسته سیاستی ویژه تعلیم و تربیت دختران به همت دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش تدوین و به تمامی حوزه های ستادی جهت دریافت نظرات و پیشنهادات ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش ، این دفتر در راستای ماموریت ها ووظایف خود ، جایگاه تعلیم وتربیت دختران از منظر سند تحول بنیادین ومبانی نظری آن وبرنامه درسی ملی را مورد بررسی ومطالعه قرار داده ومبادرت به تهیه یک بسته سیاستی در این خصوص نموده است که از طریق ستاد راهبری اجرای سند تحول بنیادین ومشاورت مددی به حوزه های ذیربط در  ستاد ارسال گردید. در نظر است پس از گردآوری نظرات کارشناسی بخش های مربوط جلسه بررسی واعتبار بخشی آن در نیمه دوم فروردین ماه برگزار گردد.

شایان ذکر است بعد از جمع آوری و بررسی نظرات کارشناسی حوزه های مختلف ستادی ، این بسته تدوین نهایی می گردد.

به اشتراک بگذارید :