14 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۸:۳۰:۰۰
کد مطلب:  810744
" مروری بر فعالیت های تأثیرگذار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در برنامه های وزارت متبوع و مجموعه های تابعه:
یک نکته از هزاران...مروری بر فعالیت های تأثیرگذار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در برنامه های وزارت متبوع و مجموعه های تابعه

اجرای چهار دوره مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز PIRLS) در سالهای 2011،2006،2001و2016 به فاصله هر پنج سال یکبار، با هدف بررسی و سنجش میزان سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی» سبب تأثیراتی در نظام آموزشی شد که به مهمترین آنها اشاره می شود:

یک نکته از هزاران:

" مروری بر فعالیت های تأثیرگذار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در برنامه های وزارت متبوع و مجموعه های تابعه:

اجرای چهار دوره مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز PIRLS) در سالهای 2011،2006،2001و2016 به فاصله هر پنج سال یکبار، با هدف بررسی و سنجش میزان سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی» سبب تأثیراتی در نظام آموزشی شد که به مهمترین آنها اشاره می شود:

1- تاثیر در کیفیت تالیف  کتاب های درسی فارسی (خواندن) با عنوان "بخوانیم و بنویسیم" از سال 2001 و تغییر کتاب های درسی فارسی  بخوانیم و بنویسیم" از سال 2001 [بدون توجه مستقیم به نتایج پرلز] که از نظر محتوا و روش نقش مهمی در تغییر نگرش دانش آموزان به خواندن و کیفیت مهارت درک مطلب و کیفیت فهم و تحلیل آن ها از متون خواندن دارد.

2-جلب نظر سیاستگذاران و مدیران کلان برای تصمیم سازی در پایش عملکرد دانش آموزان ایران در حوزه سواد  با توجه به ملاکهای ملی، منطقه ایی و جهانی براساس راهکارهای 1-19 و 4-19 سند تحول به منظور ارتقای کیفیت یادگیری خواندن به مثابه کلید یادگیری همه یادگیری ها

3-فراهم کردن داده‌های باکیفیت برای ایجاد حساسیت در سیاست‌گذاران در مورد عوامل کلیدی مدرسه‌ای و غیرمدرسه‌ایِ تأثیرگذار بر فرآیند یاددهی یادگیری خواندن براساس نتایج بدست آمده از عوامل پیشینه ای پرلز

4- آگاهی نظام مند از چگونگی پایش رشد و تغییرات کیفیت یادگیری خواندن به منظور مداخله مؤثر و به‌هنگام در جهت بهبود فرآیند خواندن

5-تاثیر بر نگرش مولفان کتابهای درسی فارسی نسبت به گستره و ژرفای لایه های  ابعاد سواد خواندن در چهارلایه سنجش یادگیری خواندن در پرلز

6-آشنایی معلمان مدارس ابتدایی با ملاکهای جهانی مفهوم خواندن و چگونگی تغییر روشهای تدریس و ارزشیابی از سطح حافظه مداری به سطح استنباط، استنتاج و قضاوت

7- آشنایی کارشناسان آموزش زبان و سواد آموزی با اهداف و فرایندهای یادگیری خواندن در مقیاس بین المللی برای نزدیک شدن به شاخص های آن

8- ارائه راه‌کارها و پیشنهادهای عملی برای تقویت یادگیری خواندن در حوزة زبان آموزی به تفکیک حوزه‌های مختلف (خانواده, مدرسه, برنامه ریزی درسی و نیروی انسانی,) (‌تک نگاشت شماره 46 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ).

9-اطلاع مدیران مدارس از وضعیت کارنامه عملکردی مدرسه خود براساس متغیرهای پیشینه ای پرسشنامه مدرسه و تغییر سیاست ها ی مدیریتی برمبنای نتایج بدست آمده

10- شناسایی دقیق نابرابری‌های موجود در کیفیت آموزشی سواد خواندن برای تجدیدنظر در تخصیص منابع براساس نتایج تحقیق مک دونالد(2014)

 

حوزه تأثیر گذاری:

معاونت آموزش ابتدایی، دفتر تألیف کتاب های درسی سازمان پژوهش، مرکز آموزش نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان

 

 پژوهشگر: (مرکز مطالعات ملی تیمز و پرلز) پژوهشگاه مطالعات

 

به اشتراک بگذارید :