16 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۴:۴۷:۳۰
کد مطلب:  810628
در سالن شورای آموزش و پرورش منطقه 15
جلسه کارگروه پیمانکاران سرویس حمل و نقل دانش آموزان

روز دوشنبه 13 اسفند ماه جلسه کارگروه سرویس دانش آموزی با حضور علی جباری کارشناس مسئول انجمن اولیا و مربیان منطقه، رضای فر نماینده پیمانکاران سرویس دانش آموزی و پیمانکاران منطقه15 در سالن شورا برگزار شد.

به گزارش کارشناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش منطقه 15، روز دوشنبه 13 اسفند ماه جلسه کارگروه سرویس دانش آموزی با حضور علی جباری کارشناس مسئول انجمن اولیا و مربیان منطقه،  رضای فر نماینده پیمانکاران سرویس دانش آموزی و پیمانکاران منطقه15 در سالن شورا  برگزار شد.

 جباری کارشناس مسئول انجمن اولیاء و مربیان در ابتدا از حسن انجام کار پیمانکاران سرویس منطقه  تشکر و قدردانی نمود و سپس به بررسی عملکرد پیمانکاران سرویس مدارس پرداخت وی،  در این راستا  به استناد  فرم های ارزیابی نظارت بر عملکرد مدارس، نظارت بر پیمانکار و راننده و بازخورد بازدید های بازرسان نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزی مدارس وضعیت موجود در زمینه سرویس حمل و نقل دانش آموزی، معایب و محاسنات را مورد ارزیابی قرار داد.

 کارشناس مسئول انجمن اولیا و مربیان در خصوص  الزام همراه داشتن کپسول آتش نشانی برای تمامی خودروها-موجود بودن یک نسخه از مدارک مربوط به قراردادهای سرویس دانش آموزی -داشتن اطلاعات مربوط به تغییر و جابجایی در رانندگان سرویس و یا خودروها- مبالغ چک دریافتی پیمانکاران سرویس- سوار کردن دانش آموز خارج از ظرفیت توضیحاتی را بیان نمود.

شایان ذکر است ؛ جباری در ادامه جهت بهبود عملکرد سرویس حمل و نقل دانش آموزی مدارس پیشنهاد کرد:  مصوبه ی کارگروه ماده 18 سرویس  در مورد مبالغ دریافتی حق سرویس دقیقا اجرایی گردد تا در سال آتی با عملیاتی شدن این مصوبه هم کیفیت وضعیت سرویس ارتقاء یابد و  هم سطح رضایت بخشی اولیاء و رانندگان محقق گردد.

در پایان جلسه کارشناس مسئول انجمن اولیاء و مربیان  منطقه عنوان نمودند: پیمانکاران در صورت تمایل به مشارکت در امر خداپسندانه کمک به دانش آموزان بی بضاعت منطقه هر گونه مشارکت نقدی و غیر نقدی خود را در اختیار کارشناسی انجمن اولیاء و مربیان قرار داده تا بتوانیم در پایان سال به خانواده این دانش آموزان کمک نمائیم.

به اشتراک بگذارید :