25 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۲:۰۰:۰۰
کد مطلب:  810574
مصاحبه معاون آموزش ابتدایی با صدا وسیما پیرامون طرح تکالیف مهارت محور

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در مصاحبه با صدا وسیما گفت: در راستای اجرایی شدن راه کارهای سند تحول 6-2، 5-5، 6-5، 7-5، 1-16 وتحقق اهداف دوره ابتدایی طرح تکالیف مهارت محور برای دانش آموزان اول تا سوم با جمعیت 15 تا 26 نفر اجرا می گردد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به نقل از معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش ، شهین جوانی در مصاحبه با صداو سیما گفت :در راستای اجرایی شدن راه کارهای سند تحول 6-2، 5-5، 6-5، 7-5، 1-16 وتحقق اهداف دوره ابتدایی طرح تکالیف مهارت محور برای دانش آموزان اول تا سوم با جمعیت 15 تا 26 نفر اجرا می گردد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش ادامه داد: در این فعالیت ، تکالیف درسی در مدرسه و کلاس درس و زیر نظر معلم و تکالیف مهارت محور در خارج از مدرسه انجام می گیرد. به عبارتی فعالیت های متنوع متعدد که برای کسب مهارت های متناسب با مهارت های مورد نیاز واقعی در خارج از مدرسه با هدف آموزش تفکر انتقادی  و خود آموزشی که لازمه و پیش شرط زیستن در عصر جدید و فناوری و جامعه دانش بنیان می باشد .

معاون آموزش ابتدایی همچنین روامداری وپذیرش تنوع ارتباطات انسانی، مشارکت تیمی وکارآفرینی را که لازمه توسعه اقتصادی می باشد را از دیگر اهداف این طرح بیان کرد.

وی گفت: امیدواریم با اجرای این طرح دانش آموزان به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل و اهدافی فراتر از محفوظات ذهنی صرف تحقق یابد.

شهین جوانی در پایان به نمونه فعالیت هایی که دانش آموزان درخارج از مدرسه انجام می دهند ازجمله گفتگو با پدر ومادر،اقوام، دوستان همچنین یادداشت برداری ، گوش کردن به قصه پدربزرگ ومادربزرگ و... خلاصه نویسی وبیان در کلاس درس اشاره نمود.

به اشتراک بگذارید :