14 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۶:۱۰:۰۰
کد مطلب:  808137
مروری بر فعالیت های تاثیر گذار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بر برنامه­ های وزارت متبوع و مجموعه ­های تابعه
یک نکته از هزاران

تغییر برنامه­ های معاونت آموزش متوسطه بر اساس یافته های طرح چارچوب راهنما برای آموزش مهارت  فنی حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه نظری

یک نکته از هزاران

مروری بر فعالیت های تاثیر گذار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بر برنامه­ های وزارت متبوع و مجموعه­های تابعه

                                                                              

اجرای طرح ارزشیابی تحت عنوان :

«تدوین چارچوب راهنما  برای آموزش مهارت  فنی حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه نظری» -سال 1397

پژوهشگر : دکتر احد نویدی

ارائه یافته های طرح  پژوهشی فوق در سال 1397 که مورد استقبال معاونت آموزش متوسطه و کارشناسان حوزه ستادی قرار گرفت، منجر به صدور دستور معاونت وقت مبنی بر لحاظ نمودن چهارچوب ارائه شده در این طرح با توجه همسویی یافته‌ها با دغدغه‌های  مقام معظم رهبری و دولت جمهوری اسلامی در خصوص فراگیر ساختن مهارت آموزی، به آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان شاخه نظری در برنامه های آن معاونت گردید .

تغییر برنامه­ های معاونت آموزش متوسطه بر اساس یافته های طرح چارچوب راهنما برای آموزش                                        مهارت  فنی حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه نظری

به اشتراک بگذارید :