21 ذیقعده 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۰۹:۱۷:۲۹
کد مطلب:  807507
شاپور محمد زاده معاون وزیر ورئیس سازمان در گردهمایی معاونین سواد آموزی سراسر کشور بیان داشت
محور های مورد تاکید رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در جمع بندی مباحث گردهمایی معاونین سواد آموزی

شاپور محمدزاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی موارد مطروحه در طول گردهمایی را در 15 محور جمع بندی نمود و مورد تاکید قرار داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی شاپور محمدزاده معاون وزیرو رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در مراسم اختتامیه گردهمایی دو روزه  معاونینی سواد آموزی که در مرکز آموزشی رفاهی سازمان نهضت سواد آموزی برگزار گردید ،محورهای زیر را به عنوان جمع بندی مباحث مطروحه  در گردهمایی ، مورد تاکید قرار داد :

 1. بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران، توسط مقام معظم رهبری، در متن برنامه های اجرایی سوادآموزی مورد توجه قرار گیرد.
 2. جلسه مشترک با مدیران کل، معاونین پشتیبانی و سوادآموزی را در نیمه اول سال 98 خواهیم داشت.
 3. سیاست های اجرایی سال 1398 که برگرفته از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،برنامه تقدیمی وزیرمحترم به مجلس شورای اسلامی ، مبنای کار و برنامه عمل استانها و واحدهای ستادی سازمان در سال آتی باشد.
 4. موضوع ادغام معاونت سوادآموزی با معاونت آموزش ابتدایی در استانها و شهرستانها شایعه بوده و واقعیت ندارد و همکاران با جدیت فعالیت سوادآموزی را دنبال کنند. 
 5. موضوع اصلاح ساختار در واحدهای سوادآموزی را،  سال 1398 پیگیری نموده و عملیاتی خواهیم کرد .
 6. طرح کتابخانه الکترونیک را استان ها مشارکت کنند و آقای خاکزاد با جدیت دنبال نمایند  تا در سال 1398 رونمایی شود.
 7. موضوع تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف آموزش دهندگان را دنبال خواهیم کرد  تا به نتیجه برسد.
 8. نظارت بر فرآیند آموزش که یکی از ارکان آموزش محسوب می شود را استان ها بطور جدی پیگیری و مراقبت نمایند و موضوع پشتیبانی از فعالیت های سوادآموزی که از تکالیف مقرر با ادارات کل آموزش و پرورش است؛  از سوی سازمان دنبال خواهد شد.
 9. دستورالعمل تخلفات آموزش دهندگان که در مستندسازی است با جدیت پیگیری و به استانها ابلاغ می شود.
 10. باتوجه به شرایط موجود کشور، حداکثر صرفه جویی در هزینه کرد برنامه های سوادآموزی و مراقبت از مفاد ابلاغ ها به طور مستمردر دستور کار استان ها باشد. 
 11. بکارگیری آموزش دهنده ها  درسال 98 با رعایت مفاد ابلاغی ، به استان تفویض خواهد شد.
 12. اولویت در پرداخت ها با بدهی هاست و در صورت تأمین اعتبار مازاد بر بدهی ها، نسبت به پرداخت تشویقات سوادآموزان وفق مصوبه اقدام خواهد شد.
 13. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، ثبت نام سوادآموزان تا سن 64 سال بلامانع است.  مشروط بر اینکه 95% اولویت فعالیت در گروه سنی 49-10 ساله و در صورت وجود تقاضاحداکثر 5%  درگروه سنی 64-50 ساله باشد.
 14. در مناطقی که بی سوادی در گروه سنی مجاز به بالای 99درصد رسیده باشد،  اولویت فعالیت به دوره های انتقال و تحکیم خواهد بود در توزیع حجم در شهرستان ها لحاظ شود.
 15. طرح شتاب بخشی در شهرستانهای دارای بی سواد پایین تر از میانگین استان( بخصوص 6استان تعیین شده از سوی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی)،  به صورت مستقل از برنامه ریشه کنی با سرانه ویژه، تعیین و ابلاغ خواهد شد . لازم است استان ها نسبت به تهیه  برنامه خاص محلی، اقدام و پس از موافقت شورای پشتیبانی سوادآموزی استان، اقدامات بایسته را برای پوشش اهداف ابلاغی به عمل آورند.
 16. موضوع سازمان آموزش بزرگسالان که در دستور شورای عالی آموزش وپرورش است با جدیت پیگیری خواهد شد
 17. طرح الزام در گروه سنی زیر 30 سال که در دستور کاردولت قرار دارد ، پیگیری می شود تا در قالب لایحه به مجلس ارسال شود.
 18. تعداد جلسات بهبود کیفیت در استانها و شهرستانها با توجه به نظر استانها ، مورد بررسی و نسبت به تعدیل آن با توجه به نظرات استان ها اقدام شود.
 19. حق مسئولیت مسئولین سوادآموزی و مدیران مراکز یادگیری با جدیت در سال 1398 دنبال خواهد شد تا رفع مشکل شود.
 20. در آموزش دوره های سوادآموزی بعاز آموزش دهنده ها، اولویت با معلمین آموزش و پرورش خواهد بود ، لذا با حمایت و پشتیبانی مدیرکل و شورای معاونین اقدامات بایسته به عمل آید.
 21. برگزاری مراسم یادواره شهدا استان های باقیمانده در سال 1398 پس از هماهنگی با سازمان پیش بینی و اقدام شود.
 22. ارزیابی عملکرد سازمان براساس سیاست ها و ملاک های تعیین شده از سوی سازمان حداکثر در سقف اهداف تعیین شده در لایحه مبنای عمل سازمان و استان ها قرار گیرد.
به اشتراک بگذارید :