21 ذیقعده 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۶:۳۹:۴۸
کد مطلب:  806431
تبیین ابعاد و زیر نظام های سند تحول بنیادین در گردهمایی معاونین سواد آموزی
مددی مشاور وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی معاونین سواد آموزی سراسر کشور حضور یافت و در خصوص شیوه های عملیاتی نمودن این سند توضیحاتی ارائه نمود.

مددی مشاور وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی معاونین سواد آموزی سراسر کشور حضور یافت و در خصوص شیوه های عملیاتی نمودن این سند توضیحاتی ارائه نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی ،مددی مشاور سند تحول بنیادین وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی معاونین سواد آموزی سراسر کشور  حضور یافت و در خصوص شیوه های عملیاتی نمودن این سند توضیحاتی ارائه نمود.

وی با تبریک انتصاب محمد زاده به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان از زحمات و تلاش های وی در زمینه تهیه و تدوین سند تشکر کرد و افزود : آقای محمد زاده از سنوات گذشته در شورای عالی آموزش و پرورش و دفتر وزارتی سابق همکاری های صمیمانه ای در تهیه ،تدوین و اجرای سند تحول داشته و دارند  .

مددی  افزود : سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران در اسلامی سازی نظام تعلیم تربیت کشور به شمار می رود ،این سند در حقیقت سند راهبردی نظام آموزش و پرورش کشور در افق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی کشور است .

وی در خصوص ضرورت تهیه این سند بیان کرد : تاکیدات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر ضرورت تحول بنیادی در آموزش و پرورش  با تکیه بر فلسفه تعلیم تربیت اسلامی و تدوین الگوی ایرانی اسلامی  برای تحول و پرهیز از الگو های وارداتی ،کهنه و تقلیدی محض و به روز نبودن آموزش و پرورش و پاسخگو نبودن آن به نیاز های حقیقی نسل آینده، از ضرورت های تدوین این سند ارزشمند است .

مشاور تحول بنیادین وزیرآموزش و پرورش در خصوص  بخش های مختلف سند بیان کرد : سند تحول مشتمل بر 8 بخش کلیات ،بیانه ارزش ها ،بیانیه ماموریت ،چشم انداز مدرسه در افق 1404 ، هدف های کلان ،راهبردهای کلان ،هدف های عملایت و راهکار ها و در نهایت چهارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول می باشد .  

وی در خصوص مبانی نظری تهیه سند نیز اعلام نمود : مبانی نظری تهیه سند تحول بنیادین در نظام تعلیم تربیت اسلامی مشتمل بر فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ،فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران و رهنامه نظام تعلیم تربیت رسمی  عمومی در جمهوری اسلامی است .

مددی  محور بعدی توضیحات خود را به برنامه درسی ملی به عنوانی یکی از بخش های سند تحول بنیادین  آموزش و پرورش اختصاص داد و اعلام نمود : بر اساس سند ، تحول در زیر نظام برنامه درسی یکی از الزامات عملی برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده است. بنابراین طراحی و تدوین برنامه درسی ملی به عنوان نقشه راه  در دستور کار متولیان آموزش و پرورش قرار گرفت .

مشاور وزیر آموزش و پرورش  به زیر نظام های سند تحول نیز پرداخت و بیان کرد :  نظام تعلیم تربیت کشور دارای شش زیر نظام راهبری و مدیریت تربیتی ، برنامه درسی ، تربیت معلم و تامین منابع انسانی ، تامین و تخصیص منابع مالی ،تامین فضا و پژوهش و ارزیابی است که این زیر نظام ها بخش های اصلی در جهت پشتیبانی از جریان تعلیم و تربیت ،انجام رسالت و کمک به تحقق اهداف و کارکردهای آن است .

مددی با اشاره به ساحت های 6 گانه سند تحول بنیادین و تبیین ابعاد هر کدام از این ساحت ها بیان کرد : بخش های مختلف نظام آموزش و پرورش کشور با توجه به وظایف و حوزه اختیارات خود ضروری است با نگاه دقیق و موشکافانه به این سند خصوصا  مبانی نظری آن تحول اقدام به احصاء وظایف خود نموده و اقدامات مقتضی را در جهت عملیاتی نمودن آن در حوزه ذیربط خود انجام دهند .در انتهای جلسه مددی به سوالات معاونین سواد آموزی استان در خصوص علمیاتی نمودن سند پاسخ داد .

خاطر نشان می سازد ،این جلسه با عنایت به تاکیدات وزیر محترم آموزش و پرورش در زمینه تبیین و توجیه افراد و متولیان نظام آموزشی در گردوهمایی دو روزه معاونین سواد آموزی پیش بینی شده بود .

به اشتراک بگذارید :