9 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۴:۰۰:۰۰
کد مطلب:  791093
اقدامات بنیادین و تحول مدارانه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
بیش از 40 هزار پژوهش ملی استانی و منطقه ای

برنامه ها فعالیت ها و اقدامات بنیادین و تحول مدارانه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

در جشن چهلمین بهار انقلاب اعلام شد 

شاخص ترین برنامه ها فعالیت ها و اقدامات بنیادین و تحول مدارانه

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

 

با تأسیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش پس از تجمیع پژوهشکده های موجود و تأسیس پژوهشکده های مورد نیاز روند تعمیق و توسعه برنامه ها فعالیت ها و اقدامات پژوهشکده ها شامل  پژوهشکده تعلیم و تربیت، کودکان استثنایی، برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، خانواده و مدرسه، مرکز پژوهشی آموزش و پرورش دو زبانه، عشایری و روستایی تبریز در چارچوب معیارها و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( شورای گسترش آموزش عالی کشور) و مرکز ملی تیمز و پرلز به نحو چشمگیری رو به رشد نهاد که برخی از مهم ترین برنامه ها فعالیت ها و اقدامات بنیادین و زیرساختی صورت پذیرفته در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (پژوهشکده ها و مرکز وابسته) به شرح زیر به استحضار صاحبنظران، سیاستگزاران، متخصصین ، پژوهشگران، اساتید، معلمین دانش آموزان و عموم ملت شریف ایران می رسد :

 1. استقرار نظام پژوهشی و تأسیس نهادهای پژوهشینظیر پژوهشکده ها، پژوهشگاه و شوراهای تحقیقات
 2. تأسیس شورای هماهنگی و توسعه تحقیقات وزارت آموزش و پرورشدر سال 1368
 3. تأسیس شورای تحقیقات ادارات کل آموزش و پرورش استان هادر سال 1369
 4. تأسیس کمیته های پژوهشی معاونت ها و سازمان های حوزه ستادیوزارت آموزش و پرورش در سال 1370
 5. طراحی و اجرای بیش از 40 هزار پژوهش ملی، منطقه ای و استانی از سال 1368 (از بدو تأسیس شورای تحقیقات وزارت، شورای تحقیقات استان ها و کمیته های پژوهشی معاونت ها / سازمان ها، پژوهشکده ها و پژوهشگاه تا کنون)
 6. تألیف و انتشار بیش از 3000 مورد مقاله علمی پژوهشی، ISI،ISC، علمی ترویجی، علمی تخصصیو همایشی توسط دانشگران و پژوهشگران وزارت آموزش و پرورش
 7. آماده سازی و انتشار 120 شماره نشریه پژوهش نامه آموزشی (ماهنامه خبری تحلیلی) در طول سال های 1375 الی 1389 و انتشار آن در سراسر کشور
 8. تدوین بیش از 1000 طرح و برنامه علمی- پژوهشیجهت اجرا در سطح وزارت آموزش و پرورش
 9. تألیف، ترجمه و چاپ بیش از 500 عنوان کتاب علمی دانشگاهیدر حوزه موضوعات علوم تربیتی...
 10. تألیف و تدوین بیش از 2000 عنوان گزارش تحلیلی و کارشناسیبرای تبیین موضوعات مرتبط با وزارت آموزش و پرورش
 11. تدوین و اجرای برنامه معلم پژوهندهدر سراسر کشور از سال 1375 تاکنون و با هدف گسترش فرهنگ پژوهش در بین معلمان، مدیران مدارس و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و شرکت بیش از 300 هزار معلم، مدیر مدرسه و کارشناس در این برنامه در طول 22 سال گذشته و تولید بیش از 300 هزار گزارش اقدام پژوهی (Action Research)
 12. عمل به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص عضویت ایران در انجمن ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) و مشرکت در مطالعات بین المللی ریاضی، علوم و سواد خواندن(TIMSSو PIRLS) از سال 1374 تاکنون (23 سال) و اجرای 5 دوره مطالعات تیمز و 4 دوره مطالعات پرلز در سراسر کشور و تولید و حمایت از تولید بیش از 100 پژوهش و مطالعه در این حوزه
 13. آماده سازی، انتشار و چاپ 4 فصلنامه علمی پژوهشی و دو فصلنامه علمی تخصصی درحوزه علوم تربیتی و موضوعات وابستهتوسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش که همه این نشریات پس از انقلاب شکوهمند اسلامی موفق به فعالیت و اخذ مجوز شدند.
 14. برگزاری بیش از 200 دوره و کارگاه آموزش پژوهشی در سراسر کشور
 15. طراحی و بکارگیری سامانه الکترونیک پژوهان جهت ثبت، مدیریت و هماهنگی فعالیت های پژوهشی 
 16. طراحی و بکارگیری سامانه های الکترونیک چهارگانه ویژه ثبت مقالات و داوری نشریات علمی – پژوهشی
 17. طراحی و بکارگیری سامانه الکترونیک سیمرغ (بانک اطلاعات علوم تربیتی)
به اشتراک بگذارید :