6 صفر 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۲:۰۰:۰۰
کد مطلب:  785288
دستاوردهای وزارت آموزش‌وپرورش در چهل‌سالگی انقلاب ، در نهضت سواد آموزی ؛
با سواد شدن 9و نیم میلیون نفر با اجرای طرح های متعدد  سوادآموزی

با سواد شدن 9 و نیم میلیون نفر در قشرهای مختلف با اجرای طرح های متعدد سوادآموزی از دستاوردهای وزارت آموزش ‌و پرورش در چهل‌سالگی انقلاب ، در نهضت سواد آموزی  است.

به گزارش مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش‌وپرورش، اجرای طرح های متعددی از جمله باسواد کردن قشر های مختلف، مهارت آموزی، ارائه خدمات رسانه ای و پیشگیری از معلولیت ها از دستاوردهای وزارت آموزش‌وپرورش در چهل‌سالگی انقلاب ، در نهضت سواد آموزی  است.

سازمان نهضت سوادآموزی از بدو تاسیس تا کنون به منظور توسعه و ارتقاء سطح سواد جامعه با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی، ملی، بومی و منطقه ای طرح های گوناگونی را به مرحله اجرا در آورده است. طرح نیروهای مسلح، طرح زندانیان، طرح سوادآموزی کارکنان و کارگران، طرح مساجد، طرح مدارس ، طرح آموزش کودکان لازم التعلیم، طرح بسیج سواد آموزی، طرح خدمات مکاتبه ای، طرح گروههای پیگیر سواد،طرح خدمات رسانه ای ،طرح آموزش اتباع خارجی، طرح آموزش دختران روستائی، طرح خواندن با خانواده، طرح ایجاد مراکز یادگیری محلی، طرح آموزش فرد به فرد، طرح سوادآموزی عشایر، طرح سوادآموزی و آموزش مهارت زنان سرپرست خانوار، از جمله فعالیت های  سازمان نهضت سوادآموزی در چهار دهه اخیر پس از پیروزی انقلاب است.

 همچنین طرح پیشگیری از معلولیتها، توانمند سازی مادران، طرح قرآن آموزی، طرح آموزش مردم محور، طرح کیفیت بخشی به فعالیتهای سوادآموزی، طرح کتابخانه سیار، طرح آموزشهای محلی و منطقه ای، طرح تولید نشریات محلی، طرح تولید نشریات دیواری، طرح کیفیت بخشی به فعالیتهای سوادآموزی،طرح مشترک با شرکت پارس الکتریک، طرح مداخله تغذیه، طرح ارتقاء دانش کشاورزی، طرح ستاد مبارزه با مواد مخدر، طرح ایجاد قفسه ویژه نوسوادان در کتابخانه های عمومی،طرح آگاه سازی برای پیشگیری از معلولیت ها، نشریه نیم صفحه نوسوادان، برنامه رادیویی جویبار دانش، طرح آموزش دختران شاغل روستائی بازمانده از تحصیل، طرح متناسب سازی محتوای آموزشی با محیط های خاص(تولید محتوای آموزشی محلی)، از دیگر فعالیت های این سازمان است.

سازمان نهضت سوارد آموزی با اجرای طرح های مشترک با صندق جمعیت و یونیسف، طرح کمیساریای عالی پناهندگان، طرح نروژی، طرح ریلیف، طرح سوادآموزی در خانه، طرح سوادآموزی بنی، طرح آموزش اولیای بی سواد دانش آموزان، طرح آموزش کودکان و نوجوانان 19-10 ساله بی سواد، آموزش مقدماتی رایانه ( طرح ICDL )، طرح آموزش از طریق تبلت ، طرح آموزش تلویزیونی( لوح و قلم)، طرح حلقه های کتابخوانی ، طرح آموزش عملی نماز و... که اجرای همه ی این طرح ها منجر شده تا قریب به 8 میلیون نفر از بی سوادان را در حد سوم ابتدایی و 1.5 میلیون نفر را در حد پایان ابتدایی ارتقاء تحصیلی دهد.

به اشتراک بگذارید :