16 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰۷:۲۱:۴۷
کد مطلب:  778617
مدیرکل آموزش و پرورش فارس در دیدار با اعضای هیات امنای خانه ریاضیات شیراز تاکید کرد:
فاصله بین نظر و عمل در درس ریاضی کاهش یابد

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با یادداوری این نکته که متاسفانه امروز دانش اموزان ما مطالب درس ریاضی را نمیتوانند در عمل در زندگی بکار ببندند گفت: به نظر میرسد باید متخصصان در مطالب کتب درسی بازنگری کنند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، دکتر علی عسکر نجفی در دیدار با اعضای هیات امنای خانه ریاضیات شیراز با اشاره به اینکه متاسفانه بخش زیادی از دانش آموزان ما از درس ریاضی گریزان هستند گفت: باید کاری کرد تا ریاضی را ازجمله موارد علاقمندی های دانش آموزان قرار داد تا آنها با ریاضی آشتی کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با یادداوری این نکته که متاسفانه امروز دانش آموزان ما مطالب درس ریاضی را نمیتوانند در عمل در زندگی بکار ببندند گفت: به نظر میرسد باید متخصصان در مطالب کتب درسی بازنگری کنند.

نجفی همچنین گفت: باید بین مطالب نظری ریاضی و زندگی واقعی دانش آموزان ارتباط برقرار کرد وباید تفکر ریاضی در تعلیمات رسمی ما در دانش آموزان نهادینه شود و صرفا به محفوظات نپردازیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: متاسفانه امروزه حتی در دوره ابتدایی هم درس ریاضی با مفاهیم خشک و بی روح تدریس میشود درحالیکه اقتضای سن ایجاد میکند که مفاهیم با روش های مختلف جذاب از جمله بازی آموزش داده شود.

نجفی با اشاره به اینکه براساس سند تحول بنیادین باید همه ابعاد یک دانش آموز رشد کند گفت: باید با روش سازی های مناسب موجبات توسعه علوم و نهادیه شدن آنها از جمله ریاضی در بین دانش آموزان شویم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: تشکیل خانه ریاضی در شیراز و استفاده از نظرات صاحبنظران این خانه به عنوان یک نهاد غیردولتی میتواند فاصله بین نظر و عمل را در آموزش ریاضی در بین دانش آموزان کاهش دهد

خاطر نشان میشود: در این جلسه اعضای هیات امنای خانه ریاضی شیراز به بیان چالش های پیش رو و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه فعالیت این مجموعه پرداختند.

به اشتراک بگذارید :