21 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۱:۴۰:۱۰
کد مطلب:  777316
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در جلسه برنامه تعالی مدیریت مدرسه:
برنامه تعالی مدیریت مدرسه، ترجمان اجرایی و عملیاتی سند تحول بنیادین است

با حضور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش، روسای ادارات آموزش و پرورش نواحی هفتگانه مشهد و روسای حوزه ستادی ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوی جلسه برنامه تعالی مدیریت مدرسه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی قاسمعلی خدابنده مدیرکل این سازمان گفت: برنامه تعالی برنامه جامعی است که همه اهداف، شاخص ها و استراتژی های سند تحول بنیادین را تحت پوشش قرار داده و یک ترجمان اجرایی و عملیاتی از سند تحول بنیادین است.

خدابنده افزود: همانگونه که در سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت تمام ساحتی مورد توجه قرار گرفته در برنامه تعالی نیز همین رویکرد مدنظر است و استفاده از ظرفیت دادن به همکاران در مدارس، جنبه خود ارزیابی در مدارس و مقایسه عملکرد مدیر با خودش قطعا منجر به بهبود کیفیت تعلیم و تربیت خواهد شد که در برنامه تعالی دیده شده است.

وی ادامه داد: از جمله خصویات برنامه تعالی نگاه کلی و جامع به فعالیت های مدرسه است و مدیران در همه حوزه ها ورود پیدا می کنند و تک بعدی عمل نمی کنند و با توجه به سیاست های وزارت آموزش و پرورش باید از آموزش زدگی صرف و کنکور گرایی فاصله گرفته و مهارت های فنی و شغلی را در دستور کار قرار دهیم که این موضوع در برنامه تعالی به خوبی پیش بینی شده است و تا تحول در نگرش مدیران ایجاد نشود تغییری در مدارس حاصل نخواهد شد و برنامه تعالی به دنبال تغییر نگرش مدیران است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد: این برنامه دانش آموزان را از شرکت در رقابت های فردی به سمت شرکت در فعالیت های گروهی و مشارکتی سوق می دهد و توجه به مدرسه زندگی و مدرسه صالح از مهمترین اهداف دستگاه تعلیم و تربیت است که در برنامه تعالی دیده شده است.

خدابنده اظهار کرد: با برگزاری دوره های توانمند سازی مدیران باید به سمتی رویم که مدیران از گزارش نویسی و ارائه مستندات فاصله گرفته و بتوانند اهداف دستگاه تعلیم و تربیت را عملیاتی کنند و باید با تفویض اختیار به مدیران، به بهتر شدن کیفیت مقطع متوسطه کمک کنیم.

قابل ذکر است در پایان جلسه مرضیه مسگرزاده مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به نیاز و دغدغه کیفیت بخشی به مدارس و با مطالعات علمی و کاربردی گسترده و بررسی و مقایسه تمامی مدل های تعالی سازمانی در کشورهای مختلف دنیا و با استفاده از الگوی مدیریت اسلامی و همچنین شرایط بومی کشور، مدل مفهومی برنامه تعالی مدرسه در دستگاه تعلیم و تربیت تدوین شد.

مسگرزاده افزود: برنامه تعالی مدیریت مدرسه یک برنامه اجرایی و عملیاتی محسوب می شود که با تمامی اهداف، زیرنظام ها و ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین انطباق دارد و در راستای آن ها گام برمی دارد و یک برش مدرسه ای از سند تحول محسوب می شود و آن چیزی که از سند تحول خواسته شده در برنامه تعالی دیده شده است و این برنامه وقتی موفق تر می شود که همیشه در مسیر اصلاح و ارتقاء قرار داشته باشد و بسته مدیریتی است تا مدیر به کمک آن، مدرسه را به مقصد مناسب برساند.

به اشتراک بگذارید :