13 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۴:۴۵:۱۴
کد مطلب:  749053
درّی در جلسه تخصصی کمیته مدارس بزرگسالان شهر تهران مطرح کرد:
هدف اصلی کمیته، هم افزایی برای ارائه خدمات آموزشی و پرورشی با کیفیت و نظارت بالینی موثر است

سومین جلسه کمیته بزرگسالان باحضور اعضاء کمیته در دفترمعاون آموزش متوسطه شهر تهران برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  ،نشست تخصصی کمیته بزرگسالان مدارس متوسطه شهر تهران با حضور درّی معاون آموزش متوسطه و اعضای کمیته شامل رؤسای اداره ها و کارشناس مسئولان متوسطه اول ،دوم ،فنی و حرفه ای و کاردانش و سنجش و ارزشیابی و نمایندگان حوزه معاونت و پشتیبانی ،حراست ،ارزیابی و عملکرد و راه دور و  مشارکت های مردمی تشکیل شد.

در این جلسه درّی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل بزرگسالان به تمامی مناطق و شرکت مدیران مدارس  بزرگسال متوسطه در دوره دانش افزایی  برای مرور آیین نامه های مربوط به بزرگسالان و نظام وظیفه ، در خصوص تحلیل عملکردی مدارس تاکید کرد و تنوع ذینفعان  متعلق به همه نظام های آموزشی  کشور را اصلی ترین پیچیدگی کار در مدارس بزرگسالان بیان نمود.وی افزود با توجه به ابلاغ بخشنامه بزرگسالان و تشکیل کمیته نظارت بر  مدارس بزرگسالان در مناطق به ریاست مدیر محترم منطقه و هماهنگی معاونان آموزش متوسطه انتظار می رود  دانش افزایی و شناسایی مسایل مربوط به این دسته از مدارس با سرعت  بیشتری دنبال شود و از همه ظرفیت ها برای ارائه خدمات آموزشی و پرورشی با کیفیت و در دسترس بودن  آموزش متوسطه برای بازماندگان  از تحصیل  فراهم گردد .

 در ادامه جلسه اعضاء ضمن ارائه گزارش بازدید های به عمل آمده از مدارس بزرگسال دولتی و غیردولتی در نیمسال اول ، به بیان نظارت کارشناسی خود پرداختند و مقرر شد کمیته نظارت بر بازدیدهای مدارس بزرگسالان شهر تهران برای انجام نظارت بالینی موثر اقدام نمایند .

به اشتراک بگذارید :