24 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۱:۵۱:۰۹
کد مطلب:  747860
به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برگزار شد :
اولین نشست مشترک معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی و روسای ادارات بودجه قطب دو کشوری

اولین نشست مشترک معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی و روسای ادارات بودجه قطب دو کشوری با حضور شمامی، شفیعی ، بحیرایی معاونت و کارشناسان دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش ، محمد صیدلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ، به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در دماوند برگزار شد .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، اولین نشست مشترک معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی و روسای ادارات بودجه قطب دو کشوری با حضور شمامی، شفیعی ، بحیرایی معاونت و کارشناسان دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش ، محمد صیدلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ، به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در دماوند برگزار شد .

یداله شهباز بیگی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ، ضمن تبریک هفته حسابدار اظهار کرد: پویایی و تعالی هر سازمان ، مستلزم تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر نیازسنجی در جهت ترسیم چشم انداز روشن سازمان است .

وی افزود : براین اساس ، نخصیص بودجه و اعتبار لازم برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده ، ضرورت اجتناب ناپذیر است .

شهباز بیگی تصریح کرد : با توجه به شرایط موجود ، برنامه ریزی باید براساس بودجه دستگاه تدوین شود ، در غیراین صورت آینده آن دستگاه مبهم خواهد بود .

شایان ذکر است ، این نشست مشترک ، با حضور معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی و روسای ادارات بودجه استانهای قم ،گیلان ، شهر تهران ، البرز و شهرستانهای استان تهران د رحال برگزاری است .

به اشتراک بگذارید :