10 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۵:۱۴:۲۳
کد مطلب:  743280
رییس اداره امور اداری آموزش و پرورش ایلام
دستور العمل تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به استان ابلاغ شد

رییس اداره امور اداری آموزش و پرورش استان ایلام گفت: دستورالعمل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده 5 آیین نامه ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی، آزمایشی و رسمی، آزمایشی به رسمی مشتمل بر 12 ماده و 9 تبصره به اداره کل آموزش و پرورش ابلاغ شده است.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام،  ابراهیم رضایی گفت: بر اساس  دستورالعمل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیروهای پیمانی باید دارای شرایطی از جمله:  داشتن پنج سال سابقه استخدام پیمانی بوده و از طریق آزمون ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری پذیرفته شده باشند.

رییس اداره امور اداری داشتن متوسط امتیازات ارزشیابی سه سال آخر(در دوره پیمانی 80  درصدکمتر نباشد) و عدم محکومیت در بندهای (ه،و،ز ) ماده 9 تخلفات اداری را از دیگر شرایط این تبدیل وضعیت برشمرد.

ابراهیم رضایی گفت: کارمندانی که استخدام پیمانی آنان از طریق آزمون های نشر عمومی آگهی استخدام (ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری ) نبوده باید در امتحان استخدام شرکت کرده و حد نصاب نمره را کسب کنند.

وی اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی در دوره اضافه مأموریت در دستگاه اجرایی مقصد امکان پذیر نبوده و

استخدام رسمی آزمایشی آنان در دستگاه مبدأ  مشروط بر این است که یک سال منتهی به تبدیل وضع در مبدأ اشتغال داشته و مفاد بندهای مذکور در مورد آنان رعایت شده باشد.

رییس اداره امور اداری اداره کل آموزش و پرورش ایلام گفت: در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در سنجش صلاحیت های موضوع این ماده بیشتر از مجوز های استخدامی باشد پذیرش افراد بر اساس نمرات فضلی آنان در هر شغل خواهد بود.

رضایی شرایط تبدیل وضع استخدامی از رسمی - آزمایشی به رسمی را کسب حداقل نمره 75 از مجموع امتیازات نمونه برگ تعیین صلاحیت طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم (70 هر دوره ) و تایید گزینش برشمرد.

وی اضافه کرد: شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه عهده دار تشخیص صلاحیت بند الف ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

به اشتراک بگذارید :