22 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۰۸:۰۶:۵۵
کد مطلب:  TLr4LGbk
رییس گروه طرح وبرنامه آموزش و پرورش فارس خبر داد:
آغاز پست بندی دانشجویان ورودی بهمن 91ونیروهای شرکتی وپیش دبستانی در فارس

رییس گروه طرح وبرنامه آموزش و پرورش فارس گفت:بر اساس مصوبه کمیته برنامه ریزی وکمیته ساماندهی اداره کل ،تمام دانشجویان ورودی بهمن 91 ونیروهای شرکتی وپیش دبستانی که در سال تحصیلی 95-94 مشغول بکار بوده اند یا به دلیل عدم نیاز در این سال بکار گیری نشده اند باید در پست بندی شرکت نمایند .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ، ابراهیم قادری با اعلام این خبر گفت: در راستای  اجرای سیاست های راهبردی ساماندهی منابع انسانی وتحقق اهداف برنامه توسعه سنواتی  و به استناد  مصوبه کمیته برنامه ریزی استان "سامانه پست بندی " به نشانی اینترنتی http://postbandi.farsedu.ir  را ه اندازی شد که مشمولین پست بندی از روز چهار شنبه  19  اسفند ماه    لغایت پنجشنبه 27اسفند ماه  فرصت دارند به آدرس مذکور مراجعه و محل خدمت خود را اولویت بندی نمایند .

وی گفت: تمامی  دانشجویان ورودی بهمن 91 دانشگاه فرهنگیان  موظف به شرکت در پست بندی بوده ودر صورت عدم شرکت بصورت غیابی وبر اساس نیازتعیین محل خدمت  خواهند شد و محل خدمت تعیین شده این افراد کان لم یکن تلقی می گردد.

رییس گروه طرح وبرنامه آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه شرکت تمام نیروهای پیش دبستانی که تا 31/6/91 در مراکز پیش دبستانی دولتی مشغول بکار بوده اند ونیروهای شرکتی سنوات  89-88  و 88 -  87 که مشمول بخشنامه  118013مورخ 21/6/94 می باشند  وپرونده آنان در کار گروه استان مورد تایید قرار گرفته ، اعم از اینکه در سال تحصیلی 95-94 به کار گیری شده باشند یا خیر، باید در پست بندی شرکت نمایند وعدم شرکت آنان در این سامانه به منزله  انصراف تلقی می گردد.

عضو شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش فارس افزود: که نیروهای شرکتی وپیش دبستانی بر اساس نیاز ،در رشته های مرتبط بکار گیری خواهند شدومازاد بر آن در صورت تصویب مجلس وتایید شورای نگهبان در رشته های غیر مرتبط بکار گیری خواهند شد .

قادری در ادامه گفت : ملاک تعیین محل خدمت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نمون برگ امتیاز بندی شماره 1 بوده که افراد باید به ادارتی که از آن حقوق دریافت می نمایند مراجعه نموده ومستندات خود را به امور اداری آن اداره ارائه نمایند، تا  ادارات براساس مدارک ارائه شده امتیاز افراد را تایید نموده ودر سامانه پست بندی وارد نمایند .

وی در ادامه گفت : ملاک پست بندی نیروهای شرکتی بر اساس امتیاز محاسبه شده در نمون برگ شماره دو می باشد که نیروهایی که مشغول بکار هستند باید به ادارات محل خدمت ونیروهایی که به دلیل عدم نیاز بکار گیری نشده اند به ادارات محل تشکیل پرونده مراجعه نمایند ومدارک خود را به آن ادارات تحویل نمایند.

رییس گروه طرح وبرنامه آموزش و پرورش فارس افزود : ورود و ثبت اطلاعات در "سامانه پست بندی" بر اساس کد ملی و پرسنلی افراد امکان پذیر است ، لذامشمولین پست بندی می توانند با رایانه شخصی خود در منزل ویا مراجعه به کافی نت ها نسبت به ثبت اولویت های محل خدمت  در این سامانه اقدام نموده و از مراجعه حضوری به ادارات مناطق ، شهرستان ها و نواحی خودداری نمایند.

قادری با تاکید بر اینکه" پست بندی افراد ذکر شده فقط بر اساس نیاز ادارات و با توجه به امتیاز انجام خواهد گرفت افزود : در صورتیکه اولویت اول با بوم افراد (منطقه آموزشی)یکی باشد، سامانه پست بندی 30 امتیاز به  امتیاز افراد اضافه خواهد نمود ودر صورتیکه در اولویت اول خود امتیاز مورد نظر را کسب ننمایند 30 امتیاز بوم حذف شده ودر بقیه اولویت ها بر اساس امتیاز پست بندی خواهند شد .

وی در ادامه افزود چنانچه اولویت اول افراد یکی از مناطق آموزشی شهرستان بوم باشد 15 امتیاز به امتیاز این افراد اضافه خواهد شد.

  قادری با ذکر مثال در این رابطه گفت : به عنوان نمونه چنانچه اولویت اول فردی (کامفیروز ) وبوم نامبرده نیز (کامفیروز ) باشد ،امتیاز قابل محاسیه در سامانه 30 می باشد اگر بوم فرد کامفیروز باشد واولویت اول نامبرده درودزن که یکی ازمناطق تحت پوشش شهرستان مرودشت است 15 امتیاز به نامبرده تعلق می گیرد.

وی همچنین گفت: در این پست بندی تعداد 1691 تن از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان وحدود 2100 تن از نیروهای پیش دبستانی وشرکتی حضور خواهند داشت و نتیجه این پست بندی پس از مشخص شدن نتیجه نقل وانتقال 95 اعلام خواهد شد.

به اشتراک بگذارید :