1 جمادی‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۰۹:۱۶:۲۸
کد مطلب:  688487
مشاور وزیر در سند تحول بنیادین در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش:
اتمام تدوین برنامه اجرایی سند تحول مبتنی بر زیرنظام ها ی ششگانه

مشاور وزیر در سند تحول بنیادین در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش از اتمام تدوین برنامه اجرایی سند تحول در برنامه توسعه مبتنی بر زیرنظام ها ششگانه خبر داد.

 به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عصر امروز،  رضا مددی در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش سراسر کشور در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید باهنر تهران  اظهار کرد:  کارتدوین برنامه اجرایی سند تحول در برنامه توسعه مبتنی بر زیرنظام ها ششگانه پایان یافت و راه های اجرای زیر نظام ها با توجه به امکانات زیرساخت ها در دست بررسی است.

 

وی اضافه کرد: باتوجه به تصویب برنامه زیرنظام های سند تحول در شورای عالی آموزش وپرورش، اجرای متوازن سند تحول در دستورکار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

 

 مددی خاطرنشان کرد: برنامه مصوب زیرنظام ها در طول برنامه ششم و هفتم توسعه باید اجرایی شود بدین منظور، برنامه اجرایی سند تحول در طول برنامه ششم توسعه تهیه و تدوین شده است که در کارگروه های زیرنظام ها و شورای هماهنگی و اجرای سند تحول موردتأیید قرار گرفته است و مبنای اقدامات وزارت آموزش و پرورش از سال  ۱۳۹۷تا سال ۱۴۰۴خواهد بود.

 

مشاور وزیر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصریح کرد: : طبق برنامه اجرای تدوین شده، وظایف و مأموریت هرکدام از معاونت ها و سازمان ها و دفاتر وزارت آموزش و پرورش در اجرای سند تحول نیز مشخص شده است لذا برش های استانی و منطقه ای اجرای برنامه زیرنظام ها با مشارکت و همکاری استان ها دراین گردهمایی  بررسی و اعتباربخشی می گردد

 

وی ادامه داد: دراین گردهمایی یک روزه برنامه زیرنظام ها در شش کارگروه با مشارکت مدیران کل  استان ها اعتباربخشی و چگونگی تهیه برش استان موردبررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

 

شایان ذکر است؛ در ادامه گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش، استان ها به شش گروه تقسیم بندی شدند و هر گروه در یک کارگروه حضور یافتند وبه بحث وبررسی زیر نظام ها پرداختند۰

 

 بر اساس این گزارش؛ زیر نظام راهبری و مدیریت، کار گروه منابع انسانی، کار گروه منابع مالی،کار گروه پژوهش و ارزشیابی، کار گروه فضا و تجهیزات وکارگروه برنامه درسی؛ زیر نظام های  ششگانه ای بودند که به صورت تخصصی با حضور روسای کار گروه ها مورد بحث وبررسی قرارگرفتند۰

 

به اشتراک بگذارید :