15 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۰۹:۰۸:۴۰
کد مطلب:  673470
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی:
برنامه زمان بندی بررسی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان 3 برابر ظرفیت استخدامی آزمون 1397

قابل توجه پذیرفته شدگان سه برابرظرفیت استخدام پیمانی سال 1397  سهمیه استخدامی استان البرز

به گزارش اداراه اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز ، مالمیر  معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گفت:به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان البرز قرار گرفته اند، می رساند؛ برای تشکیل پرونده و بررسی مدارک و مستندات برابر جدول زمانبندی و با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس: کرج رجایی شهر بلوار شهید موذن-کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده مراجعه نمایند.

 بدیهی است اطلاعیه های بعدی نیز از همین سایت اعلام خواهد شد و داوطلبان موظف هستند در هر مرحله، مطابق با اطلاعیه های مندرج در سامانه اقدام نمایند .
مدارک مورد نیاز:
- کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش
- 6 قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری  
- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

- اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن  
- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (ویژه برادران)
- اصل و تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی مطابق با مدرک تحصیلی مجاز در کد شغل محل انتخابی
یادآوری : داوطلبانی که با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در آزمون شرکت نموده اند اصل و تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی خود را نیز بایستی ارایه نمایند .
- افرادی که سوابق خدمت غیررسمی در دستگاههای اجرایی دارند لازم است گواهی سوابق خدمت غیررسمی و تمام وقت خود را با قید پرداخت از اعتبارات دولتی طی نامه رسمی از دستگاه مورد نظر برای اداره کل آموزش و پرورش استان البرز (کارگروه بررسی مدارک) ارائه نمایند.

- اصل و کپی معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران (برای افرادی که از سهمیه ایثارگری استفاده نموده اند.)

- اصل و کپی معرفینامه رسمی از نهاد و یگان اعزام کننده برای استفاده کنندکان از سهمیه رزمنده و فرزند رزمنده

- اصل و کپی معرفینامه رسمی از سازمان بهزیستی برای معلولین

* معرفی نامه ها باید جدید و به نام اداره کل آموزش و پرورش استان البرز صادر گردد.

شرایط استفاده از سهمیه بومی:

افرادیکهحداقلداراییکیازویژگیهایزیرباشند،داوطلببومیاستانیاشهرستانتلقیمی گردند.

1-شهرستانمحلتولدداوطلبیاهمسرویباشهرستانمحلموردتقاضابرایاستخدامیکیباشد.

2- استانمحلتولدداوطلبیاهمسرویبااستانمحلموردتقاضابرایاستخدامیکیباشد.

3-  همسروفرزندانکارمندانرسمیوپیمانیدولتویانیروهایمسلح )اعمازشاغلویابازنشسته( کهشهرستانمحلخدمت فعلییابازنشستگیوالدینداوطلبباشهرستانمحلموردتقاضابرایاستخدامآنانیکیباشد.

4- همسروفرزندانکارمندانرسمیوپیمانیدولتویانیروهایمسلح )اعمازشاغلویابازنشسته( کهاستانمحلخدمت فعلییابازنشستگیوالدینداوطلببااستانمحلموردتقاضابرایاستخدامآنانیکیباشد.

5-داوطلبحداقلچهار(4) سالازسنواتتحصیلی )ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان و دانشگاه( رابهصورتمتوالییامتناوبدرشهرستان محلموردتقاضابرایاستخدامطیکردهباشد.

6-داوطلبحداقلچهار(4) سالازسنواتتحصیلی )ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان و دانشگاه ( رابهصورتمتوالییامتناوبدراستان محلموردتقاضابرایاستخدامطیکردهباشد.

7- داوطلبحداقلچهار(4) سالسابقهپرداختحقبیمهدرشهرستانمحلموردتقاضابرایاستخدامراداشتهباشد.

8- داوطلبحداقلچهار(4) سالسابقهپرداختحقبیمهدراستانمحلموردتقاضابرایاستخدامراداشتهباشد.

9-پدر،مادرویاهمسرداوطلبحداقلچهار(4) سالسابقهپرداختحقبیمهدرشهرستانمحلموردتقاضابرایاستخدامرا داشتهباشند.

10- پدر،مادرویاهمسرداوطلبحداقلچهار(4) سالسابقهپرداختحقبیمهدراستانمحلموردتقاضابرایاستخدامراداشته باشند.


تذکرات :
*چنانچه داوطلبی بدون توجه به آگهی استخدامی ، خود را به عنوان بومی شهرستانی کد شغل محل انتخابی معرفی نموده و قادر به ارایه مدرک بومی شهرستانی آن کدشغل محل نگردد ، کارگروه بررسی مدارک و مستندات ، نسبت به حذف امتیاز بومی در کد شغل محل انتخابی داوطلب اقدام و در صورتی که با حذف اولویت بومی ، داوطلب در فهرست 3 برابر ظرفیت کدشغل محل انتخابی قرار نگیرد ، از چرخه رقابت با سایر داوطلبان حذف و به جایگزینی وی از سایر داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل خواهد آمد .
* در صورتی که داوطلب براساس تشخیص پزشک معتمد آموزش و پرورش ، دارای شرایط جسمانی لازم برای شغل معلمی شناخته شود با دریافت فرم مربوط به مرحله مصاحبه معرفی می شود.
تذکر خیلی مهم : داوطلبانی که به هر دلیل نتوانند در موعد اعلام شده نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز اقدام نموده و یا در مراحل بعدی ( معاینه پزشکی و مصاحبه ) حضور یابند ، به عنوان منصرف از استخدام شناخته خواهند شد .
برای انجام مصاحبه برابر  برنامه زمان بندی اعلامی از سوی پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان البرز به آدرس های ذیل مراجعه نمایید.
* دانشگاه فرهنگیان امیر کبیر : paka.cfu.ac.ir
* دانشگاه فرهنگیان ابوالقاسم حکیم فردوسی : alborz.cfu.ac.ir

***توجه داشته باشید  همراه داشتن دفترچه درمانی جهت معاینات پزشکی الزامی می باشد . وبعد از تکمیل فرآیند ثبت نام برای انجام معاینات پزشکی به درمانگاه فرهنگیان کرج واقع  در میدان سپاه به سمت میدان والفجر مراجعه نمایند .

** فرم اطلاعات فردی گزینش را تکمیل نموده و در روز مقرر به هسته گزینش تحویل نمایید.

برای دریافت فرم گزینش اینجا را کلیک نمایید.

اداره کل آموزش و پرورش استان البرز
جدول زمان بندی بررسی مدارک و مستندات آزمون استخدام پیمانی

روز

تاریخ

رشته

ملاحظات

دوشنبه

97/05/15

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : الف - پ )

مرد - زن

سه شنبه

97/05/16

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : ت - ز )

مرد - زن

چهارشنبه

97/05/17

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : ر - ش )

مرد - زن

پنجشنبه

97/05/18

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : ص - ک )

مرد - زن

شنبه

97/05/20

آموزگار ابتدایی و استثنایی : ( حرف اول نام خانوادگی : گ - ی )

مرد - زن

یکشنبه

97/05/21

دبیر تربیت بدنی-ریاضی-زبان -ادبیات فارسی

مرد - زن

دوشنبه

97/05/22

دبیرشیمی-عربی -علوم تجربی-علوم اجتماعی -حرفه و فن

مرد - زن

سه شنبه

97/05/23

دبیرفیزیک-معارف اسلامی-تاریخ - هنر

مرد - زن

چهارشنبه

97/05/24

دبیرجغرافیا-مراقب سلامت-مشاوره - امورتربیتی

مرد - زن

پنجشنبه

97/05/25

استادکار تمامی رشته ها

مرد - زن

شنبه

97/05/27

هنرآموز الکتروتکنیک -صنایع غذایی-طراحی و دوخت-کامپیوتر

مرد - زن

یکشنبه

97/05/28

هنرآموز مکانیک خودرو-الکترونیک-حسابداری

مرد - زن

دوشنبه

97/05/29

هنرآموز تأسیسات - ساخت و تولید-نقشه کشی

مرد - زن

سه شنبه

97/05/30

هنرآموز چاپ-کودکیاری-گرافیک(انیمیشن)-گرافیک(گرافیک)-ساختمان

مرد - زن

زمان مراجعه به کارگروه : از ساعت 8:30 صبح لغایت 15
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی / اداره امور اداری و تشکیلات

 

به اشتراک بگذارید :