16 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۲:۲۵:۰۰
کد مطلب:  661123
مشاور مدیرکل در حوزه ارتقاء جایگاه و منزلت معلمین منصوب شد
مجید خرقانیان مشاور مدیرکل در حوزه ارتقاء جایگاه و منزلت معلمین آموزش و پرورش شهر تهران شد

مهندس باقری مجید خرقانیان را به سمت مشاور مدیرکل در حوزه ارتقاء جایگاه و منزلت معلمین منصوب کرد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، مهندس باقری مجید خرقانیان را به سمت مشاور مدیرکل در حوزه ارتقاء جایگاه و منزلت معلمین منصوب کرد.

در بخشی از متن انتصاب آمده است:

امید است با توکل و استعانت از خداوند متعال و مد نظر قرار دادن اهداف و راهبردهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه های آموزش و پرورش شهر تهران و با مشارکت و همفکری فرهنگیان گرانقدر و صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت در ارتقا و جایگاه و شأن و منزلت فرهنگیان با همکاری نهادهای فرهنگی و اجتماعی در ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و پرورش موفق و موید باشید.

به اشتراک بگذارید :