21 صفر 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۲:۳۳:۳۱
کد مطلب:  658671
مدیرکل امو زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش ، در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور مطرح کرد:
اجرای طرح افزایش مهارت ها و قابلیت های مدیریتی زنان

مدیرکل امو زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش ، در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور، اجرای طرح افزایش مهارت ها و قابلیت های مدیریتی زنان را خواستار شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش ،  فرحناز مینایی پور مدیرکل امو زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش، با بیان اهمیت آینده پژوهی اظهار داشت: در حوزه مدیریت زنان و  آینده پژوهی ،در دفتر امور زنان پژوهش هایی انجام گرفته است و بر طبق این  پژوهش ها و آمارهای جهانی ، در مناصب مدیریتی، دوازده رییس جمهور، یازده نخست وزیر، بیست وسه  درصد پست های پارلمانی و  ۱۸درصد وزاری کابینه ها زنان  هستند.

وی افزود: در ایران وزیر زن در کابینه دولت نداریم و این در حالی است که زنان در کنار مردان در مسایل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به مسئولیت های اجتماعی خود پاسخ داده اند.

مینایی پور با اشاره به آمار شش درصدی حضور زنان در پست های مدیریتی گفت: باتوجه به افزایش حضوراجتماعی  زنان و تاکید رییس جمهوری بر حضور زنان در پست های مدیریتی  ضروری است که این آینده پژوهی برای حضور زنان در ایران هم صورت بگیرد و باید به حضور زنان اهمیت داده شود تادر سال های آتی وزیر زن داشته باشیم.

در دوره اول ریاست جمهوری دکتر روحانی به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نظر این بود از زنان در کابینه استفاده نشود و در دولت دوازدهم زنان تنها در پست های معاونت ومشاور رییس جمهوری حضور دارند.

مینایی پور اظهار امیدواری کرد: با توجه به افزایش سواد زنان و حضور اجتماعی آنان در کابینه های بعدی حتما از حضور زنان استفاده خواهد شد .

وی ادامه داد: در حوزه برنامه ریزی، دستگاه ها و وزارتخانه ها به سه دسته حساس به جنسیت،نسبتا حساس و غیر حساس به جنسیت تقسیم می شوند و وزرات خانه های آموزش و پرورش  و علوم وتحقیقات وفناوری و بهداشت درمان و  پزشکی جز وزراتخانه های حساس به جنسیت هستند.

مدیرکل امور زنان و خانواده با ارائه پیشنهاداتی برای افزایش نقش زنان خاطر نشان کرد:طرح پرورش مدیران زن با همکاری مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی در دست اقدام است و دراین طرح هدف توسعه نگرش مدیران آینده، توسعه توانش، ارتقا انگیزش و  توسعه بینش و دانش است.

  وی ادامه داد:گروه هدف طرح پرورش مدیران آینده، آموزش معاونین مدیرکل ستاد و روسای مناطق آموزش و پرورش است که افزایش مهارت و قابلیت های مدیریتی زنان را در آن اجرا خواهیم کرد و انتظار می رود  مدیران کل استان ها برای تبدیل شدن آموزش و پرورش به الگوی موفق در بین وزارتخانه ها در خصوص انتصاب حداکثری مدیران زن حمایت های لازم را داشته باشند.

به اشتراک بگذارید :