27 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۷:۱۵:۴۷
کد مطلب:  652709
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک در جمع شورای معاونین آموزش و پرورش خراسان رضوی:
ارتقاء فضاهای آموزشی و تخصیص نیروی انسانی متناسب مهمترین نیازهای ناحیه یک است

عصر امروز جلسه مشترک شورای معاونین آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با شورای معاونین آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی به نقل از ناحیه یک مشهد ، سیدرضا خاتم پور در جلسه مشترک شورای معاونین آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با شورای معاونین آموزش و پرورش ناحیه یک با تقدیر از ایجاد این فرصت برای بیان چالشها ، موفقیتها و راهکارها این ناحیه به آمار دانش آموزی ، همکاران فرهنگی و فضاهای آموزشی موجود اشاره نمود و گفت : سرانه نیروی انسانی ناحیه به دانش آموز و سرانه فضاهای آموزشی نسبت دانش آموز متفاوت از میانگین استان است که نیاز به بازنگری مجدد دارد

ریاست آموزش و پرورش ناحیه یک اظهار داشت : برای مدیریت بحران مناطق مختلف این ناحیه مطالعات اجمالی و مبسوط انجام شده است و تمرکز کرده ایم تا اجازه ندهیم میانگین دانش آموزان معنادار باشد اما این کافی نیست و برای مدیریت پراکندگی دانش آموزان نیاز به مشارکت بخش خصوصی و البته ساخت مدارس جدید در حاشیه شهر و مناطق پرجمعیت و جهاد مدرسه سازی است.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش ناحیه یک موفقیتهای خود را مرهون زحمات معاونین ، کارشناسان و عوامل اجرایی مدارس می داند تصریح گفت : برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی توجه بیشتر در سرانه سالنهای ورزشی ، ارتقاء فضاهای آموزشی ناحیه و تخصیص نیروی انسانی متناسب مورد نیاز است که یقینا می تواند مشکلات را کاهش و موفقیتها را افزایش دهد.

به اشتراک بگذارید :