15 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۰۶:۱۶:۰۲
کد مطلب:  624792
رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود:
علت بلندمرتبه بودن مقام معلمان به دلیل هدایت گر بودن آنهاست

عارفان با عشق عاشق می شوند بهترین مردم معلم می شوند علم با عشق مکمل می شود هر که عاشق شد معلم می شود

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود، همزمان با هفته گرامیداشت مقام معلم، رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود قبل از خطبه های نماز جمعه به سخنرانی پرداخت.

محمدرضا زنگنه، رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود طی سخنانی به تبیین مقام و منزلت معلم پرداخت وگفت: علت بلندمرتبه بودن مقام معلمان به دلیل هدایت گر بودن آنهاست، هدایت گر بودن خداوند ابتدا از طریق انبیاءالهی و سپس از طریق معلمان به بشریت ارائه شده است، چرا که هم نبی و هم معلم هر دو به دنبال روشن گری، تاباندن نور به عرصه های تاریک و آگاهی بخشی هستند و همین باعث شناخت بیشتر انسان ها و هدایت آنها به سمت خدای متعال می گردد.

وی ادامه داد: هر کس که به دیگران می آموزد و در راستای آگاهی بخشی جامعه قدم برمی دارد، معلم است.  معلم تجلی اسم هادی خداوند است و حوزه عمل او و قلمرو عملکرد او در حوزه عقل است که اولین مخلوق خداوندی است؛ " اول ما خلق الله العقل". عقل پیامبر درونی و معلم پیامبر بیرونی انسانهاست و زمانی که این دو با هم یکنوا می شوند، صهبای آگاهی و جوشش درونی اتفاق می افتد و خیل انسانها مشتاقانه به سوی باریتعالی حرکت می کنند تا به او نائل و واصل گردند. پس هم جنس کار معلم خدایی است و هم قلمرو فعالیت او در اولین مخلوق خداوندی است و هم موضوع فعالیت های او دامنه شمول کلیه مخلوقات خداوند و روابط بین آنهاست و از این روست که معلم عزیز، مکرم و نزد خداوند مقرب است.

وی افزود: انسان ها دو آموزنده دارد؛ یکی روزگار و دیگری آموزگار، آموزگار به بهای زندگی اش و روزگار  به بهای زندگی انسان به او می آموزند، اگر کمی تعقل کنیم درمی یابیم که فعالیت معلم هماناجهاد علمی است، جهادی که در نزد خداوند دارای ارزش ومنزلتی وصف نشدنی است.

وی در پایان سخنانش را با قرائت شعری خاتمه داد:

عارفان با عشق عاشق می شوند

بهترین مردم معلم می شوند

علم با عشق مکمل می شود

هر که عاشق شد معلم می شود

به اشتراک بگذارید :