24 ذیحجه 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۲:۲۶:۵۶
کد مطلب:  620661
دویست و شصت و هشتمین جلسه کمیسیون منابع‌انسانی

دویست و شصت و هشتمین جلسه کمیسیون منابع‌انسانی شورای عالی آموزش و پرورش، با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار شد.

دویست و شصت و هشتمین(268) جلسه کمیسیون منابع‌انسانی شورای عالی آموزش و پرورش، با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ 97/2/3 با موضوع «ادامه بررسی نظام سنجش صلاحیت‌ها و رتبه‌بندی معلمان»در سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد.

قبل از دستور جلسه مواردی از قبیل « توجه به موقعیت شناسی در مصوبات» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه گزارش مطالعه تطبیقی رتبه بندی OECD و گزارش آماری از درجه بندی مدارس مطرح شد.

در ادامه جلسه کلیاتی از مباحث مطرح شده در خصوص سازمان و ساختار اداری نظام سنجش صلاحیت‌ها و رتبه‌بندی ارائه و بخش سازمان و ساختار اداری و عناوین و تعداد رتبه های مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه مقرر شد:

 1- گزارش دقیقی از وضعیت نیروی انسانی برای ارائه دفتر مقام عالی وزارت و ریاست جمهوری و مقام معظم رهبری تهیه شود.

 2- برای تکمیل اطلاعات ساختار؛ اطلاعات شورای راهبری توسعه مدیریت تهیه شود.

 3- جدولی از فراوانی اسامی پیشنهادی برای عناوین رتبه بندی آماده و اصلاحات بر روی عناوین رتبه ها جهت تصمیم گیری نهایی در جلسه آینده اعمال گردد.

به اشتراک بگذارید :