11 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۰۸:۱۷:۱۳
کد مطلب:  617061
بنا بر اعلام رئیس اداره امور اداری وتشکیلات آموزش و پرورش استان:
ثبت نام معلم وظیفه (سرباز معلم)در سال 1397 آغاز شد

بنا بر اعلام سید فتاح موسوی رئیس اداره امور اداری وتشکیلات آموزش و پرورش استان، ثبت نام معلم وظیفه (سرباز معلم)در سال 1397 آغاز شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان زنجان، سید فتاح موسوی رئیس اداره امور اداری وتشکیلات آموزش و پرورش استان، از آغازثبت نام معلم وظیفه (سرباز معلم)در سال 1397 خبر داد.

بر این اساس با استناد به بخشنامه شماره  4/710مورخه 96/02/18معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش وسهمیه اختصاصی ، فرایند جذب معلم وظیفه ( سرباز معلم ) از بین دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس ،که دارای برگه اعزام به خدمت (بدون مهر غیبت واضافه خدمت ویا کسر خدمت )به تاریخ های 01/4/97 و 01/6/97می باشند،از تاریخ 02/02/97شروع وتاپایان وقت اداری 11/02/97 ادامه خواهد داشت ومهلت تعیین شده قابل تمدید نخواهد بود.

شرایط ومدارک لازم :

1-دارابودن سلامت کامل جسمی وروانی

2-داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در کلیه رشته های تحصیلی غیر از رشته های مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی و اورتوپدی و..)  باشد

3-داشتن برگه اعزام به خدمت به تاریخ اعزام97/04/01 یا 97/06/01مشروط بر آن که برگه اعزام به خدمت فاقد مهر غیبت باشد.

4-نداشتن هرگونه کسری خدمت یا اضافه خدمت.

5-اگر مشمولان قبلا درخواست معافیت پزشکی ویا تحصیلی نموده باشند سازمان وظیفه عمومی اعزام این قبیل مشمولان را ابه عنوان سرباز معلم لغو خواهد نمود .لازم است این افراد نسبت به ابطال درخواست معافیت خود اقدام نمایند.

6-سرباز معلم در آموزش وپرورش دوسال کامل می باشد وپس از پذیرش امکان ترخیص جهت ادامه تحصیل و... نخواهد بود.

7-ثبت نام به منزله پذیرفته شدن نیست وپذیرش نهایی بعد از انجام امتیاز بندی ،مصاحبه وگزینش مشخص خواهد شد.

8-ادامه اشتغال سرباز معلم پس از اتمام خدمت موظف ممنوع می باشد.

9-هرگونه اطلاع رسانی درخصوص روند جذب وپذیرش سرباز معلم ازطریق همین سایت انجام خواهد پذیرفت.

10-متقاضیان برای ثبت نام وارائه وتکمیل  فرم های امتیاز بندی وگزینش به ادارات آموزش وپرورش مناطق مراجعه نمایند.

به اشتراک بگذارید :