9 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۳:۳۰:۱۰
کد مطلب:  596598
نهصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

نهصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور وزیرآموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار می شود.

نهصد و پنجاه و یکمین(951) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش روز دوشنبه 96/12/21 از ساعت 14 الی16 با حضور وزیرآموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار می گردد.

دستور کار:

- بررسی و تصویب آیین نامه اردوهای دانش آموزی

- بررسی و تصویب آیین نامه بکارگیری، نگهداشت و تغییر مدیران مدارس

به اشتراک بگذارید :