20 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۰:۲۱:۴۶
کد مطلب:  593059
سرپرست آموزش و پرورش ملارد:
یک هزار پروژه به جشنواره جابربن حیان ملارد رسید

طیب رضایی فر سرپرست آموزش و پرورش ملارد هدف از اهداف برگزاری این جشنواره را پرورش تفکر خلاق، روحیه کنجکاوی و پرسشگری در دانش آموزان مقطع ابتدایی دانست.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به نقل از ملارد، نمایشگاه منطقه ایی جشنواره جابربن حیان با حضور مسئولین در آموزشگاه شهید باهنر شهرستان ملارد برگزار گردید.

طیب رضایی فر سرپرست آموزش و پرورش ملارد هدف از برگزاری این جشنواره را پرورش تفکر خلاق، روحیه کنجکاوی و پرسشگری در دانش آموزان مقطع ابتدایی دانست و افزود: ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﻳﻚ رﻗﺎﺑﺖ ﺳاﻟﻢ و ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ابتدایی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اراﺋﻪ و داوري ﻣﻲ ﺷﻮد .

سرپرست آموزش و پرورش ملارد با اشاره به اینکه در جشنواره منطقه ایی جابربن حیان شهرستان ملارد در سال تحصیلی 97-96، شصت و پنج آموزشگاه مجری این طرح بودند ، تصریح کرد: در این مرحله  یک هزار پروژه با شرکت 2هزار و ششصد دانش آموز اجرا گردید که 30 طرح به نمایشگاه منطقه ایی راه یافتند.

به اشتراک بگذارید :