24 ذیقعده 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۱:۵۸:۱۶
کد مطلب:  586108
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در شیراز تاکید کرد:
ارتقاء آموزش عادی مرهون توجه به آموزش استثنایی است

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: توجه به آموزش استثنایی موجب رشد آموزش عمومی می شود و در حقیقت ارتقاء آموزش عادی مرهون توجه به آموزش استثنایی است.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ، مجید قدمی در گردهمایی دو روزه روسای ادارات آموزش و پرورش استثنایی سراسر کشور، در باشگاه فرهنگیان شیراز گفت:توجه مسئولین به آموزش و پرورش استثنایی نه به جهت دلسوزی ،بلکه از روی وظیفه شناسی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور افزود: توجه به آموزش استثنایی موجب  رشد آموزش عمومی می شود و در حقیقت ارتقاء آموزش عادی مرهون توجه به آموزش استثنایی است.

قدمی با بیان این که"تفاوت های فردی  دانش آموزان است که زمینه تشکیل مدارس استثنایی را فراهم نموده "  گفت: نگاه عادی سازی در نظام تعلیم و تربیت  یک رویکرد جهانی است.

وی افزود: این دیدگاه  بر این موضوع تاکید دارد که جداسازی دانش آموزان از اکثریت جامعه  زمانی صورت می گیرد که حضور دانش آموز در مدرسه عادی به دلیل توانمندی ذهنی بالا و یا وجود مشکلات جسمی و ذهنی  خاص ،موجب بروز مشکلاتی برای دانش آموز و سیستم آموزشی شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه ضمن تبیین سیاست های سازمان مدارس استثنایی کشور گفت:یکی از سیاست های این سازمان تحول سازمانی است که مبتنی بر سند تحول بنیادین می باشد .

قدمی لازمه تحول سازمانی را تغییر نگرش، داشتن برنامه عملیاتی، برخورداری از مهارت و  منابع لازم و همچنین انگیزه مند بودن نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: با نبود هر کدام از این موارد ،تحول با مشکل مواجه می شود .

 رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با تاکید بر لزوم ارزیابی مستمر فعالیت های سازمانی گفت: برنامه عملیاتی باید مبتنی بر دیدگاه و مبانی سازمانی باشد تا پیشرفت حاصل شود و در این بین  توجه به تخصص و توانمندی معلمان و بروز نگه داشتن آنها  در کنار بهره مندی مناسب از منابع و انگیزه مند نمودن  نیروی انسانی لازمه تحول در سازمان است.

قدمی با اشاره به مشکلات منابع انسانی در حوزه مدراس استثنایی گفت:نیروی انسانی در این حوزه باید از تخصص و تجربه  کافی برخوردار باشد ،چرا که توجه به تفاوت های فردی در روند آموزشی دانش آموزان استثنایی مهم است.

وی گفت: در حقیقت در یک شرایط مساوی معلمان مدارس استثنایی به دلیل رویکرد مبتنی بر آموزش بر اساس تفاوت های فردی  و  عمیق و کیفی بودن روش های تدریس ،از نظر تخصصی و علمی نسبت به معلمان عادی از توانایی بیشتری برخوردار هستند .

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به سیاست های سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: شناسایی به هنگام دانش آموزان با نیازهای ویژه، توسعه و تقویت فرصت های برابر و اثر بخش توان بخشی ، آموزشی و پرورشی برای آنها و توجه به آموزش و پرورش و توان بخشی بزرگسالان با نیاز های ویژه از مهمترین سیاست های این سازمان است.

وی فراگیر سازی آموزش و پرورش برای در بر گیری کودکان و دانش آموزان با نیاز های ویژ،اصلاح، انطباق و ارتقای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی ،توانبخشی و پرورشی برای هدایت این قشر از جامعه در مسیر مهارت های لازم و دستیابی به زندگی مطلوب را از دیگر رویکرد های حوزه کاری خود عنوان کرد.

تلاش برای جلب حد اکثری مشارکت ذی نفعان و نهاد های اجتماعی همچون خانواده، نهاد های دولتی و مردم نهاد برای دستیابی کودکان و دانش آموزان با نیاز های ویژه به زندگی مطلوب و همچنین ارتقای سطح رضایتمندی نوآموزان، دانش آموزان، والدین ، معلمان و نهادهای ذینفع ،از دیگر سایاست های سازمان آموزش و پرورش استثنای کشور می باشد که قدمی به آنها اشاره کرد.

به اشتراک بگذارید :