27 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۰:۲۰:۲۹
کد مطلب:  542240
در اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران صورت گرفت؛
برگزاری کارگاه آموزشی مداخله در بحران

به همت اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران کارگاه آموزشی مداخله در بحران مرتبط با رفتارهای خود آسیب رسان در سالن ولایت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان هران برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، در راستای اجرای سیاستهای وزارت آموزش و پرورش مبنی بر گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و با هدف ظرفیت سازی برای شناسایی و مداخله به موقع سریع و موثر در فوریتهای اجتماعی تهدید کننده دانش آموزان،کارگاه آموزشی مداخله در بحران مرتبط با رفتارهای خود آسیب رسان در سالن همایشهای ولایت اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برگزار شد.

 

در این همایش حمید پورشریفی استاد دانشگاه درباره عوامل شیوع، عوامل خطر و باورها در مواجهه با آسیبهای اجتماعی و استخراج افکاری که موجب ناهنجاری های اجتماعی می شود مباحثی مطرح و به بحث و تبادل نظر پرداخت.

 

گفتنی است ،این کارگاه به همت اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ،اداره مشاوره ،مرکز مشاوره و اداره حراست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران باحضور قریب به 250 نفر برگزار گردید.

 

 

به اشتراک بگذارید :