8 شعبان 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۰۹:۴۴:۱۸
کد مطلب:  528141
اهمّ اقدامات وزارت آموزش و پرورش

اهمّ اقدامات وزارت آموزش و پرورش

در يكصد روز نخست استقرار دولت دوازدهم

 • رهبري  و  مديريت
 1. بررسي و تصويب برنامه ي زير نظام راهبري و مديريت سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در شوراي عالي آموزش و پرورش
 2. استقرار پايه ي يازدهم بر اساس سند تحول بنيادين و ساختار نظام آموزش جديد
 3. بازنگري و تدوين دستورالعمل اردويي ، با رويكرد ارتقاي سطح ايمني و سلامت دانش اموزان و مربيان
 4. طراحي نظام سنجش صلاحيت حرفه اي مديران مدارس و شايسته سالاري در انتخاب مديران
 5. نياز سنجي از دانش آموزان و طراحي برنامه هاي كاربردي توسعه ي مهارتي
 6. طراحي برنامه هاي خاص ، جهت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در بين دانش آموزان
 7. افزايش كمي و كيفي بهره گيري از سامانه هاي الكترونيكي براي آماده سازي ، چاپ و توزيع كتب درسي
 8. جذب و تامين منابع بين المللي براي ساخت و تجهيز مدارس اتباع به ميزان 2.550.000 دلار جهت تجهيز و بيش از 9.5ميليار تومان جهت ساخت مدارس
 9. اجراي كارگاه آموزشي مدارس ايمن با مشاركت سازمان يونسكو
 10. طراحي شبكه ي تعاملي ويژه ي آموزش و پرورش ( (IPTVدر جهت توسعه ي ارتباطات
 11. طراحي و اجراي طرح هاي مطالعاتي متعدد، به منظور اصلاح ساختار سازماني ، با رويكرد فعال سازي ، چابك سازي ، كوچك سازي و تقويت واحد هاي برنامه ريزي و عملياتي
 12. انجام برنامه ريزي دقيق و نظارت هاي لازم بر فرآيند ثبت نام قريب به 13 ميليون دانش آموز
 13. ساماندهي ثبت نام قريب 5 هزار نفر دانش آموز فاقد مدارك هويتي در مدارس
 14. شركت در دوازدهمين كميسيون مشترك ايران و تاجيكستان
 15. شركت در دو اجلاس آيسسكو در مغرب و ارائه 8 برنامه پيشنهادي براي برنامه هاي ميان مدت آيسسكو
 16. ثبت نام حدود 1200 دانش آموز ايراني در مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور
 17. ساماندهي جذب حدود 70 درصد دانش آموزان قبل از ورود به دبستان در مراكز پيش دبستاني
 18. تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي مراكز شبانه روزي استثنايي ، آموزش تلفيقي – فراگير
 19. تهيه و تدوين 4 طرح ويژه در خصوص دانش آموزان دختر دوره متوسطه پيش حرفه ايي و متوسطه حرفه اي با هدف ايجاد فرصت براي تمرين مهارتهاي زندگي و كسب استقلال نسبي
 20. راه اندازي سامانه جامع بهداشت مدارس استثنايي و تدوين دستورالعمل خدمات حمايتي جهت حمايت از دانش اموزان با نيازهاي ويژه
 21. طراحي و توليد سامانه ارزشيابي پيش دبستاني نوآموزان با نيازهاي ويژه به منظور ساماندهي ارزشيابي دوره پيش دبستان در گروه هاي مختلف دانش آموزان با نيازهاي ويژه
 22. توسعه ي كمّي و كيفي  نظام سلامت و مراقبت از سلامت جسماني دانش آموزان
 23. طراحي و تدوين بسته هاي آموزشي براي 30 هزار نفر از معلمان و حدود 2 ميليون نفر از دانش آموزان

 

 • فعاليت هاي آموزشي
 1. اجراي طرح سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي براي حدود يك ميليون و چهارصد هزار از كودكان ورودي به دبستان
 2. اجراي آزمايشي طرح مداخله بهنگام نوآموزان دير آموز پيش دبستاني در 30 استان
 3. آماده سازي و توزيع كتابهاي جديدالتاليف پايه ي يازدهم رشته هاي نظري و فني حرفه ايي
 4. اجراي برنامه ي راهبران آموزشي و تربيتي جهت نظارت بر تعداد 50 هزار كلاس چند پايه روستايي و عشايري با حدود 700 هزار نفر دانش آموز
 5. شركت 315 دانش آموز در 5 جشنواره بين المللي
 6. رشد 2.96 درصدي در ثبت نام دانش آموزان دوره ابتدايي
 7. رشد 1.28 درصدي در ثبت نام دانش آموزان پايه اول
 8. افزايش 2 درصدي ثبت نام نوآموزان مناطق دوزبانه و محروم در دوره پيش دبستان
 9. افتتاح 15 باب مدرسه اتباع در اول مهر سال تحصيلي 96-97
 10. راه اندازي 3 واحد آموزشي شبانه روزي عشايري به منظور افزايش فرصت ادامه تحصيل براي كودكان عشاير
 11. تدوين و آغاز به كار شوراي برنامه ريزي تاليف كتب جديدالتاليف براي استقرار پايه دهم
 12. تشكيل شوراهاي دانش آموزي در كليه مدارس كشور
 13. افزايش مدارس تحت پوشش طرح تدبير براي ارتقا كيفيت مدارس دوره ابتدايي از 21 هزار مدرسه به 28 هزار مدرسه
 14. افزايش تعداد راهبران آموزشي در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي كلاس هاي چند پايه در مناطق محروم
 15. اجراي برنامه ي شناسايي وهدايت استعداد هاي برتر در 386 منطقه آموزشي كشور
 16. اجراي برنامه تعالي مديريت مدرسه در 18588 مدرسه در دوره هاي اول ، دوم متوسطه و هنرستانها(در دوره اول متوسطه : 11242 مدرسه / در دوره ي دوم متوسطه : 5042 مدرسه / در هنرستان ها : 1844 مدرسه)
 17. شناسايي ، جذب و آموزش تعداد 380 هزار بي سواد و كم سواد در دوره هاي سواد آموزي ، انتقال ، تحكيم و نيز جذب و آموزش تعداد 18 هزار نفر از بيسوادان  اتباع خارجي
 18. اعزام 148 معلم اعزامي و 76 نيروي تبعي به 60كشور و 117 مدرسه جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور
 19. تحت پوشش قرار گرفتن يك ميليون 700 دانش آموزِ پايه هاي چهارم ، پنجم ، ششم و هفتم براي برنامه ي شناسايي و هدايت استعداد هاي برتر
 20. رشد 11.56 درصدي در ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجي و دانش آموزان فاقد مدارك هويتي

 

 • فعاليت هاي فرهنگي و پرورشي
 1. اجراي برنامه ي آموزش ، ترويج و مداخله براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
 2. طراحي و برپايي جشن ملّي كتاب
 3. برگزاري مراسم تجليل از كتابخوانان برتر ، مؤلفان ، كتابياران و كتابخوانهاي برتر مدارس كشور
 4. طراحي و راه اندازي مركز كنترل سفر هاي برون استاني دانش آموزان كشور
 5. برگزاري جشنواره پرسش مهر 18 با پيش بيني شركت حداقل 3 ميليون نفر
 6. افزايش كمّي و كيفي اردوهاي دانش آموزي راهيان نور ، با حضور قريب 140 هزار نفر دانش آموز كه پيش بيني مي شود تا پايان سال تحصيلي اين عدد به 600 هزار نفر دانش آموز برسد
 7. طراحي و راه اندازي انديشكده هاي تربيتي با هدف استفاده ي بهينه از انديشه هاي صاحبنظران و افراد با تجربه در حوزه هاي تربيتي به طور خاص
 8. اجراي برنامه ي 50 هزار نمايشگاه كتاب در 50 هزار مدرسه در افق 1404
 9. برگزاري انتخابات شوراهاي دانش آموزي در 50 هزار مدرسه

 

 • منابع انساني ، كتب درسي ،  بودجه و اعتبارات
 • توليد ، چاپ و توزيع كتابهاي پايه يازدهم رشته هاي نظري و فني حرفه اي با تغيير رويكرد از حافظه محوري به تفكر محوري و كتابهاي راهنماي معلم براي هر كتاب و نيز توليد ويژه نامه آموزش هاي نظري و آموزش هاي فني و حرفه اي براي پايه يازدهم در قالب بسته آموزشي در راستاي پاسخگويي به مطالبات سند تحول بنيادين و دانش روز
 1. آماده سازي 300 عنوان كتاب جديدالتاليف در حوزه ي آموزش و پرورش و پايه ي يازدهم
 2. آماده سازي مدارس براي آغاز سال تحصيلي 97-1396
 3. ساماندهي قريب 950 هزار نفر نيروي انساني براي شروع سال تحصيلي جاري(97-96)
 4. چاپ ، آماده سازي و توزيع قريب 140 ميليون جلد كتاب درسي
 5. تغيير رويكرد آموزش هاي فني و حرفه اي مبتني بر شايستگي و مهارت آموزي با توليد بسته هاي كار و فن آوري پايه ششم ابتدايي و سه پايه اول متوسطه ، توليد بسته كاربرد فناوري هاي نوين ، بسته نوآوري و كارآفريني پايه يازدهم فني و حرفه ايي و توليد كارگاه كار آفريني و توليد براي پايه هاي 11 و 12 رشته هاي نظري
 6. بهره برداري از تعداد 4918 كلاس درس ، به زير بناي 712984 متر مربع در ابتداي سال تحصيلي ( اعم از تخريب و بازسازي كلاسهاي فرسوده و اجراي مقام سازي و پروژه هاي احداثي)
 7. ثبت نام قريب 430 هزار نفر از دانش آموزان اتباع خارجي در مدارس
 8. اجراي طرح خريد خدمات آموزشي در  مناظق محروم براي قريب 200 هزار نفر دانش آموزان
 9. انجام امور جذب ده هزار نفر نيروي انساني پذيرفته شده در آزمون استخدامي كشوري ويژه ي آموزش و پرورش
 10. برنامه ريزي و اجراي دوره هاي كشوري تامين مدرّسي كُتب جديدالتاليف پايه ي يازدهم در مراكز آموزشي و ابسته به مركز برنامه ريزي ، منابع انساني و فناوري اطلاعات
 11. برگزاري دوره دانش افزايي منابع انساني شاغل در مراكز  غير دولتي و توانبخشي مشكلات ويژه يادگيري
 12. ساماندهي قريب 13 هزار نفر از دانش آموزان مدارس ايراني در خارج از كشور و تعامل موثر با سازمانهاي بين المللي در اين خصوص
 13. ساماندهي 236 نيروي انساني داوطلب اعزام به خارج از كشور و اعزام قريب 224 نفر از معلمان به مدارس خارج از كشور تا كنون (الباقي پس از آماده شدن ويزاها اعزام خواهند شد)
 14. اجراي 41 عنوان دوره ي آموزشي الكترونيكي براي كتب جداليدالتاليف پايه ي يازدهم
 15. طراحي و تدوين جهت اجراي دوره هاي آموزشي - ترويجي اجراي سند تحول بنيادين از طريق شبكه تلويزيوني اينترنتي ( ويژه ي 800 نفر از مديران استاني و منطقه  اي)
 16. بهره برداري از تعداد 1146 پروژه ي آموزشي و غير آموزشي

 

 • مشاركت هاي مردمي
 1. توسعه ي كمّي و كيفي مراكز پيش دبستاني در سطح كشور
 2. نظارت و كنترل پروژه هاي بنياد هاي علوي و بركت
 3. تدوين آيين نامه هاي مورد نيازِ قانون توسعه ي مدارس غير دولتي
 4. پيشبرد كمّي و كيفي امور مربوط به تامين فضاي آموزشي مناطق محروم به تعداد 118 طرح بنياد بركت (شامل مدرسه ، مسجد ، حوزه علميه ) و 93 پروژه ي طرح بنياد علوي (شامل 300 كلاس درس)
 5. هماهنگي جهت برگزاري بيست و مين جشنواره خيرين مدرسه ساز كشور
 6. بهره برداري از تعداد 670 پروژه خيّرساز (مردمي –مشاركتي)

 

 • اقدامات ويژه براي زلزله ي غرب كشور
 • ارزيابي كلي

1-   اعزام تيم ويژه از سوي وزير آموزش و پرورش شامل معاون توسعه مديريت، بازرس ويژه وزير و رئيس سازمان نوسازي

2 - اعزام اكيپ 12 گروه فني و عمراني به مناطق زلزله زده از سوي اداره كل آموزش و پرورش استان و سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور

3- حضور وزير آموزش و پرورش در منطقه و اختصاص اعتبار ويژه براي بازسازي و احداث مدارس جديد

4- جلب مشاركت خيرين مدرسه ساز و فعاليتي ويژه از سوي  مجمع خيرين براي تقبل بازسازي مدارس تخريبي

5-  78  مدرسه در قالب ۴۱۵ کلاس درس تخریب شده که نیاز به بازسازی دارد.

6- اعلام آمادگي بيمارستان شهيد دكتر باهنر تهران و مراكز اسكان و اقامت آموزش و پرورش در شهر تهران و استان هاي همجوار مناطق زلزله زده

7- برای بازسازی به ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نياز است. به این ترتیب که برای ۴۱۵ مدرسه، ۷۵ میلیارد تومان اعتبار و برای بازسازی ۷۸ مدرسه ۴۰ میلیارد اعتبار نیاز داریم. تعداد ۱۶ مدرسه داریم که نیاز به بازسازی جزئی دارند که اعتباری حدود ۳ میلیارد تومان نیاز دارد. تعداد ۵ مدرسه نیاز به مقاوم سازی دارد که ۲.۷ میلیارد تومان است. در مجموع اعتباری حدود 120 میلیارد تومان نیاز داریم.

8- جانباختگان معلم و دانش آموز (تا لحظه تنظيم گزارش):

          2  فرهنگي شاغل و بازنشسته.

69    دانش آموز.

الف - اقدامات انجام شده عمراني :

1-  42 كلاس در حال آماده شدن است .

2- تحويل و نصب 106 درس  كانكسي در شهر ستان هاي  زلزله زده كرمانشاه شامل :

71 كلاس در سر پل ذهاب

25 كلاس در ثلاث باجاني و ازگله

10 كلاس در دالاهو

3- در مورد ۴۱۵کلاس کاملا تخریب شده، ۱۳۰ کانکس ارسال شده که عمده کانکس های ارسال شده به مناطق روستایی بوده است.

(مدارس تخریب شده بیش از ۳۰ سال قدمت داشتند و به مدارس نوساز آسیب خیلی کمی رسیده است)

4- تعهد ۳۵ فضای آموزشی با ۱۳۰ کلاس درس توسط خیرین انجام شده  است.

5-  تنظیم تفاهم نامه ای با ستاد اجرایی فرمان  براي اقدامات عمرانی بیشتر در روستاها داشته باشیم.

ب - اقدامات انجام شده فرهنگي و آموزشي:

 

 1. امداد رسانی فرهنگی به کودکان کرمانشاهی برای تقویت روحیه کودکان  پس از زلزله
 2. اعزام مربیان کانون به مناطق زلزله زده و استقرار 4 كمپ فرهنگي در منطقه

3- اجرای برنامه های هنری در کمپ های کانون، توسط مربیان اعزام شده مانند بازی های گروهی، قصه گویی، کارگاه جوایز و ایجاد تحرک ، پویایی و نشاط در کودکان این مناطق.

4- راه اندازی ۷۰ پایگاه برای جمع آوری کمک و هدایای مردمی به زلزله زدگان در سراسر کشور و ارسال به این مناطق.

5- اجرای طرح" کانون مدرسه" بصورت گسترده در مناطق زلزله زده.

6- اماده سازی ۳۲۰۰۰ بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان مناطق زلزله زده.

7- ارسال ۲۰ هزار جلد کتاب از مجموعه کتب انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای کودکان زلزله زده

8- ارسال ۵۰۰۰ عروسک دارا و سارا به استان های زلزله زده

9 - ارسال ۱۰۰۰ عروسک متفرقه از سوی کانون برای کودکان استان های زلزله زده.

10- حضور هنرمندان در کنار کودکان، برای مثال حضور گروه فتیله با همکاری کانون در مناطق مذکور.

 • ساير اقدامات:
 • تسريع در پرداخت وام 50 ميليوني براساس تفاهم نامه بانك ملي به فرهنگيان خسارت ديده كرمانشاه.
 • اهداي 1.5 ميليارد تومان كمك بلاعوض به 1100 فرهنگي مناطق زلزله زده .
به اشتراک بگذارید :