26 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۳:۰۶:۱۷
کد مطلب:  514810
مدیرکل شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش :
شاخص های کیفیت بخشی به مدارس شاهد و ایثارگر با نظر مدیران مدارس تدوین خواهد شد

مدیرکل شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: شاخص های کیفیت بخشی به مدارس شاهد و ایثارگر با نظر مدیران مدارس تدوین خواهد شد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر؛ محمدرضا رزاقی مدیرکل شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در نشست شورای معاونین اظهارداشت: هدف این اداره کل از سفرهای استانی، درک صحیح تر نسبت به چالش ها و موضوعات آموزشی و تربیتی است و در این سفر کیفیت بخشی مدارس کشور براساس زاویه دید مدیران مدارس تدوین خواهد شد.

رزاقی ادامه داد: آموزش و پرورش استان بوشهر در مسائل مرتبط با حوزه شاهد و ایثارگران این اداره کل را به خوبی یاری کرده است.

وی تصریح کرد: سیاست و استراتژی وزارت آموزش و پرورش به خصوص مدارس شاهد و ایثارگر،ارتقای کیفیت در بحث آمزشی و همچنین پرورشی به گونه ای است که روح حاکم بر انقلاب و ضرورت آن در مدارس شاهد و ایثارگر جریان یابد.

رزاقی یادآور شد: یکی از مشکلات فراوان در مدارس شاهد و ایثارگر، درخواست بی جا برای ثبت نام دانش آموزان است و علت آن نیز فعالیت های تکمیلی مدرسه بیان می شود

مدیرکل شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با یادآوری سوابق تاسیس این گونه مدارس گفت: این مدارس سال 65 با فرمان حضرت امام(ره) با عنوان رسیدگی به امور تحصیل فرزندان شهدا و ایثارگرشکل گرفت و در سال 78 در قالب آیین نامه مدارس شاهد عملیاتی شد و درشورای عالی فرهنگی یک آیین نامه اجرایی تبدیل شد.

وی ادامه داد: در سال 85 مجددا یک آیین نامه تنظیم شد و طبق آخرین مصوبه ای که به این اداره کل ابلاغ شد، آموزش و پرورش موظف به تاسیس و تقویت اداره کل شاهد و ایثارگران است و رسیدگی به امر تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر است.

رزاقی در پایان خاطرنشان کرد: استراتژی وزارت آموزش و پرورش در بحث مدارس شاهد و ایثارگران تابعی از مجموعه دستورالعمل ها و اسناد بالا دستی است.

به اشتراک بگذارید :